„Czy komputery mogą nam pomóc w myśleniu?” – temu właśnie zagadnieniu poświęcony będzie najbliższy wykład otwarty prof. Kazimierza Śliwy, wybitnego specjalisty w dziedzinie zarządzania i wykorzystania w nim technologii informatycznych.

Wykład rozpocznie się już 17 października, o godz. 11, w sali 101 w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Poniżej zamieszczamy – dodajmy może jeszcze – tylko skróconą listę osiągnięć zawodowych i naukowych prof. Kazimierza Śliwy.

  • Profesor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Professor, tenured (Sul Ross State University – Texas, USA), Profesor Titular (Universidad de las Americas – Puebla, Meksyk)

Zainteresowania zawodowe:

  • Dydaktyka:

1. Strategiczne Zarządzanie i Planowanie (z użyciem tzw. software’u creative thinking, modelowania i symulacji problemów w oparciu o Dynamike Systemow, techniki wizualnego myślenia, otoczenia symulacyjne: ithinkTM, PowersimTM, StellaTM, VensimTM).
2. Zarządzanie niemierzalnymi zasobami organizacji (wiedza i informacja)
3. Międzynarodowe zarządzanie i ekonomika (włączając w to Międzynarodową Logistykę).
4. Strategiczny i międzynarodowy marketing
5. E-Handel/Business.
6. Ekonomia/ekonomika (wykładana w konwencji Dynamiki Systemowej)

  • Badania:

1. Uczące sie (inteligentne) organizacje;
2. Nowa Ekonomia w zarządzaniu firma i administracji publicznej.
3. Komputerowe wsparcie dla procesów podejmowania decyzji w administracji publicznej i biznesie:
4. Dynamika Systemów w ekonomicznej analizie w skali makro i mikro.

  • Konsulting:

1. Zastosowania strukturyzowanych metodologii w rozwiązaniu tzw. złożonych problemów, z użyciem komputera jako narzędzia myślenia

2. Zarządzanie wartością, włącznie z ustalaniem rynkowej wartości przedsiębiorstw i marek.

3. Biznesowa analiza i projektowanie procesów, włącznie ze Zrównoważona Kartą Wynikowa, re-inżynierią, zarządzaniem jakością.

– 1994 – 1997 współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający: PRISMA TRES S. A. – konsultingowego przedsiębiorstwa działającego na potrzeby firm w krajach objętych NAFTA (USA, Kanada, Meksyk)

– 1992 – 1997 Członek Zarządu, UDLA – CONSULTORES, Universidad de las Americas – Puebla (uniwersyteckie centrum usług konsultingowych i szkoleń)

– 1991 – 1994 Dyrektor, Centro de Investigaciones Economicas, Administrativas y Sociales, Universidad de las Americas Puebla, Meksyk – 1989 – 1991 Kierownik, Katedra Zarządzania, Universidad de las Americas – Puebla, Meksyk

– 1986 – 1989 Dyrektor, Program MBA , Universidad de las Americas – Puebla, Meksyk

– Przez wiele lat doradca i ekspert w samorządach miast w Meksyku

– od 1995 Członek Redakcyjnego Komitetu dla IASTED (International Association for Science, Technology, and Education) – udział w przygotowanie 6 międzynarodowych konferencji zorganizowanych przez IASTED)

– 2004 – 2006 członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Roleskich, Tarnów, Poland