Polska, Ukraina i Słowacja – międzynarodowe spotkanie w Kielnarowej zrzeszyło generałów, pułkowników i majorów służb mundurowych z tych trzech państw. W panelach dyskusyjnych dotyczących problematyki nadchodzących mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 poruszano tematy bezpieczeństwa, metod przeciwdziałania i sposobów współdziałania z państwami sąsiadującymi.

Centrum Studiów nad Terroryzmem działające w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na czele z gen. bryg. rez. dr inż. Tomaszem Bąkiem, głównym organizatorem konferencji, uznała, że tematyka współpracy transgranicznej w zwalczaniu i przeciwdziałaniu terroryzmowi jest nam bardzo bliska. Dlatego też zorganizowanie spotkania międzynarodowego i poddanie tematów bezpieczeństwa i współpracy do dyskusji było sprawą priorytetową, która towarzyszyła uczestnikom przez dwa dni.

– Głównym celem konferencji była kolejna próba, na pewno udana, zbliżenia wszystkich służb mundurowych, ze strony Ukraińskiej, Polskiej, jak i Słowackiej, oraz środowisk naukowo – badawczych, skonsolidowanie ich w dyskusji i przygotowanie do EURO 2012 – podkreśla generał Bąk.

Spotkanie tym bardziej miało charakter międzynarodowy, gdyż część zaplanowanych wykładów była prowadzona w językach ojczystych gości. Cała konferencja była podzielona na sesje tematyczne, podczas których mówiono między innymi o bezpieczeństwie publicznym na Podkarpaciu w kontekście przygotowania policji do EURO 2012. Mówiono o roli Straży Granicznej w przeciwdziałaniu zagrożeń terrorystycznych, oraz ochrony cywilno – wojskowej miast polskich w warunkach zagrożeń terrorystycznych i strefy Schengen.

– Chcę mówić nie tylko jako przedstawiciel policji, ale jako mieszkaniec Lwowa. Mieszkańcy Ukrainy byli bardzo szczęśliwi, że mogą organizować EURO, i to właśnie z naszymi sąsiadami, przyjaciółmi – Polakami. Zdaję sobie sprawę, że to będzie nie lada wyzwanie, ale powołaliśmy specjalne okręgi policyjne, które są specjalnie przygotowywane i przeszkalane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno turystom i kibicom, którzy do nas przyjadą jak i mieszkańcom, obywatelom Ukrainy –zaznacza gen. mjr Wasyl Riaboshapko Pełnomocnik do spraw organizacji EURO2012 w obwodzie Lwowskim.

W okresie trwania międzynarodowego piłkarskiego święta cała policja obydwu państw będzie postawiona na nogi. Głównymi zadaniami jakie są realizowane to przygotowanie mieszkańców na tak wielkie wydarzenie. Dużą rolę w tym okresie będą odgrywały media, których zadaniem będzie przypominanie o zachowaniu bezpieczeństwa.

– Dla Ukrainy – Lwowa jest to wielka szansa patrząc z punktu ekonomicznego, będzie to duża promocja, bo o stadionie i Lwowie będzie się mówiło na całym świecie, myślę, że nasz stadion Lwowski mimo tego, że nie jest tak duży jak w Warszawie czy Kijowie to będzie taką małą perełką tych zawodów. Poza tym jest to duża szansa na rozwój miasta, nowe inwestycje nie byłyby tak szybko realizowane gdyby nie EURO – zaznacza gen. Riaboshapko.

Dyrektor biura urzędu celnego w Michalowicach (Słowacja) ppłk mgr Milan Kacurik, podczas swojej prelekcji przedstawił możliwości wykorzystania określonych technologii administracji celnej w zapobieganiu atakom terrorystycznym i zagrożeniom.

– Pracownicy byli przeszkoleni i wiedzieli jak się zachować w sytuacji wykrycia niebezpiecznych radioaktywnych substancji. Były prowadzone liczne ćwiczenia i próby. Dzięki wyspecjalizowanemu sprzętowi jaki posiadamy, mogliśmy sprawdzić wszystkie pojazdy jakie przekraczały naszą granicę. Dzięki detektorom zamontowanym na przejściach granicznych – zarówno mieszkańcy jak i inni turyści mogli czuć się bezpiecznie – podkreśla ppłk mgr Kacurik.

Podczas spotkania gościliśmy przedstawiciela ABW, który podkreślał, że nie można w 100% być gotowym do Euro 2012, ani na, żadną inna tego typu masowa imprezę. Wszystkie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo , planują i robią rzeczy, które mają w jak największym stopniu to właśnie bezpieczeństwo zapewnić.

Dodaje też, że Polacy nawiązali współpracę z Austryjakami i Szwajcarami, którzy jako ostatni organizowali taką masową imprezę jaką jest EURO 2012 i to właśnie oni maja duże doświadczenie w tym temacie.

W trakcie konferencji eksperci dyskutowali w kilku sesjach tematycznych. Paweł Zaremba, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej mówił o zagrożeniach terroryzmem islamskim i religijnym podczas mistrzostw.

– Trzeba pamiętać o tym, że terroryści to bardzo inteligentni i przy tym bezwzględni ludzie, którym przyświeca jeden cel. Nie ma bezpieczeństwa do momentu, kiedy nie podejmuje się szeroko zakrojonych działań na rzecz bezpieczeństwa. Musimy sprawdzać przyjeżdżających do kraju, obserwować ich i zapobiegać atakom terrorystycznym – przekonuje Paweł Zaremba.

O tym, czy mieszkańcy Rzeszowa czują się bezpiecznie w Polsce i w swoim mieście, czy obawiają się ataków terrorystycznych mówił dr Leszek Baran z Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ. Naukowiec przedstawił wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia.

– Wyniki pokazują, że 77% respondentów uważa Polskę za kraj bezpieczny i aż 85,9 za bezpieczny uważa Rzeszów – podkreśla dr Leszek Baran.

Ankietowani nie obawiają się też ataków terrorystycznych ani w Polsce, ani tym bardziej w Rzeszowie. Na pytanie, czego obawiają się najbardziej na pierwszych miejscach wskazywali kolejno: bezrobocie, chuliganów i biedę, podczas gdy terroryzm był na ostatnim 11 miejscu, wśród wymienionych w ankiecie zagrożeń. Większość badanych uważa też, że nie ma zagrożenia atakami terrorystycznymi podczas Euro 2012.

Zadaniem służb mundurowych będzie przygotowanie pracowników w taki sposób alby z jednej strony goście odwiedzający nasz kraj czuli się dobrze, ale z drugiej strony wiedzieli, że są obserwowani. Wszystko to po to aby zapewnić wszystkim szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

– Konferencja pokazała, że spotkanie, które zorganizowaliśmy było cenne, dlatego, że zgromadziło ludzi różnych profesji i różnych narodowości. Gościliśmy zarówno służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ale także przedstawicieli placówek naukowo-badawczych, byli także przedstawiciele kilku uczelni wyższych, nie tylko z rejonu Podkarpacia ale także z Koszalina czy Szczecina – zaznacza organizator Tomasz Bąk.

Każda konferencja jest doskonałą okazja do wzajemnego poznania się, wymiany informacji i konfrontacji swoich poglądów.