W pierwszym powakacyjnym numerze Financial Internet Quarterly dostępne są artykuły dotyczące m. in. tematyki finansów przedsiębiorstw, bankowości mobilnej, determinant inflacji w Europie, a także świadomości finansowej.

Financial Internet Quarterly (FIQ) to anglojęzyczne czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Jego redakcję tworzą pracownicy uczelni oraz międzynarodowe grono naukowców reprezentujących uznane ośrodki naukowe. Tematyka tekstów publikowanych na łamach kwartalnika skupia się na zagadnieniach obejmujących: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, ubezpieczenia, bankowość, rachunkowość, rynki kapitałowe oraz prawne aspekty zarządzania finansami.

Nowy numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ