Okazuje się, że tak. Blisko 4000 dzieci dowiedziało się, czym jest i jak wykorzystywać programowanie wizualne, dzięki projektowi „Programista z klasą”, realizowanemu przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Programowanie wizualne polega na tworzeniu kodu programu z gotowych lub tworzonych przez siebie bloczków puzzli. Jedyne, co w tym przypadku trzeba opisać, to właściwości owych bloczków. Programista piszący program przeciąga z przybornika wybrane klocki i odpowiednio je ustawia oraz, w niektórych przypadkach, podaje ich wartość. Dla dzieci takie postępowanie jest wyjątkowo proste i atrakcyjne.

Głównym założeniem projektu było wyszkolenie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w dziedzinie programowania wizualnego, przydatnego podczas edukacji dzieci. Dzięki wsparciu w postać szkoleń, sprzętu multimedialnego, materiałów dydaktycznych oraz gier planszowych,  ponad 4300 osób, w tym 374 nauczycieli i około 4000 uczniów, zdobyło wiedzę z zakresu programowania wizualnego. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie, oprócz szkoleń i materiałów dydaktycznych, mieli zapewniony dostęp do  bezpłatnej platformy e-learningowej, bazy testów elektronicznych, weryfikujących indywidualną wiedzę użytkowników, forum wymiany pomysłów na nowe programy nauczania oraz narzędzi do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską, projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania okazał się najlepiej ocenionym wśród wszystkich wniosków zgłoszonych do tego unijnego konkursu.

Więcej na temat projektu 

Osoby zainteresowane kontaktem z Wiesławem  Stręciwilkiem, zastępcą  Dyrektora Informatyki ds. Systemów IT WSIiZ, który był odpowiedzialny za projekt „Programista z klasą”, prosimy o kontakt z biurem prasowym.

Fot. Pixabay