Firma Sedlak&Sedlak opublikowała w lutym 2014 roku raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”. Płyną z niego bardzo ważne informacje szczególnie dla tych, którzy myślą o podjęciu studiów na kierunku Informatyka oraz Informatyka i ekonometria.

Z obserwacji rynku wynagrodzeń wynika, że informatycy to jeden z najlepiej opłacanych zawodów. Co więcej, popyt na pracowników IT od lat jest bardzo duży nie tylko w samej branży IT, ale również w innych gałęziach gospodarki. Ten fakt sprawia, że osoby, które ukończyły studia informatyczne nie powinny mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Z raportu wynika także, iż niezależnie od koniunktury gospodarczej i pomimo kryzysu, osoby pracujące w IT nie powinny mieć powodów do narzekań. Prawie co drugi informatyk w 2013 roku zarabiał więcej niż rok wcześniej. Jedynie 8% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu.

Wynagrodzenia informatyków na poszczególnych szczeblach zatrudnienia wynosiły od 3 178 PLN w przypadku pracowników szeregowych, do 15 000 PLN w przypadków dyrektorów i członków zarządów. Starsi specjaliści zarabiali 7 500 PLN, a kierownicy zespołu co najmniej dziesięcioosobowego o 3 500 PLN więcej.

W 2013 roku pracownicy IT zatrudnieni w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z technologiami informatycznymi otrzymywali wynagrodzenie o 37% niższe od ich kolegów z branży ubezpieczeń. Pensję wyższą niż w branży IT informatycy otrzymywali również w bankowości (o 40%) oraz w telekomunikacji (o 21%). Fakt ten potwierdzał się również w przypadku wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w tych branżach.

Wynagrodzenia pracowników IT są nadal jednymi z najwyższych wśród wszystkich grup zawodowych. Ponadto popyt na osoby specjalizujące się w zakresie technologii informatycznych wciąż nie jest zaspokojony, co ma przełożenie także na wzrost płac. Stale rośnie również liczba informatyków zatrudnianych poza samą branżą IT. Co więcej w telekomunikacji, bankowości, czy ubezpieczeniach często zarobki są wyższe niż w samej branży IT. Warto wspomnieć, że ponad 75% informatyków zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało od pracodawcy dodatkowe świadczenia. A wśród najczęściej oferowanych benefitów pojawiały się: prywatna opieka medyczna, telefon komórkowy, karnety sportowo-rekreacyjne oraz komputery przenośne i możliwość pracy zdalnej.

To znakomite informacje dla wszystkich, którzy myślą o podjęciu studiów na kierunku Informatyka lub Informatyka i ekonometria. Z podjęciem studiów wcale nie trzeba czekać na październik. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie trwa właśnie rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Informatyka. Podania można składać do 25 marca 2014 roku, a studia ruszą wiosną. Więcej informacji na ten temat.