– Dyskusja o bankach centralnych ma ogromny wpływ na to jak polska gospodarka wygląda i jak będzie wyglądać za jakiś czas – powiedział Ryszard Petru podczas debaty pt. „Banki centralne a kryzys w strefie Euro", która odbyła się 20 marca 2013 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kryzys jest jak choroba
Panelistów spotkania oraz wszystkich gości, tłumnie zgromadzonych w auli, przywitał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr Wergiliusz Gołąbek. Debatę otworzył Rektor WSIiZ prof. nadzw. dr hab. inż.Tadeusz Pomianek: – Wydaje się, że jeśli człowiek chory chce wyzdrowieć, to musi mieć najpierw trafnie postawioną diagnozę. – Powiedział Rektor – Wówczas jest szansa na wyzdrowienie. Kryzys, moim zdaniem, można traktować właśnie jak chorobę. Zatem zasadne jest pytanie o to, czy wobec wieloletniego już kryzysu postawiono trafną diagnozę.

Właśnie kwestię tej diagnozy, wspólnie z bankowcami, pracownikami WSIiZ, a także studentami i uczniami, rozważali paneliści spotkania: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar – Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ, dr Maciej Krzak – Szef Zespołu Makroekonomicznego Centrum Analiz Społeczno-Gospodarczych, Marcin Mrowiec – Główny Ekonomista Banku Pekao SA oraz Ryszard Petru – Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Spotkanie poprowadził oraz komentował dr Andrzej Kondratowicz – Członek Rady TEP. – „Banki centralne a kryzys w strefie Euro" to projekt, który jest realizowany na czołowych polskich uczelniach państwowych i prywatnych. Dziś mamy przyjemność i zaszczyt być u Państwa – wyjaśnia dr Kondratowicz.

Osią debaty była próba odpowiedzi na kluczowe pytania, dotyczące przede wszystkim przyczyn kryzysu europejskiego oraz wpływu błędnej polityki banków centralnych na recesję.

Leczenie objawów, a nie czekanie na skutki
Każdy z panelistów miał kilkanaście minut na przedstawienie swojego punktu widzenia – stanowiło to wstęp do późniejszych pytań publiczności. Jako pierwszy głos zabrał Ryszard Petru.

Przewodniczący Rady TEP podkreślił wagę dyskursu „Banki centralne a kryzys w strefie euro”: – Dyskusja o bankach centralnych jest istotna, gdyż to wszystko dzieje się głównie poza granicami naszego kraju, tj. w USA, Wielkiej Brytanii, a mimo tego ma ogromny wpływ na to, jak polska gospodarka wygląda i jak będzie wyglądać za jakiś czas.

Ryszard Petru szczegółowo opisał kryzys fiskalny strefy Euro, a także zwrócił uwagę na stabilne oczekiwania inflacyjne oraz obecną formę zaangażowania banków centralnych w walkę z kryzysem: – Kraje, które są w strefie Euro, nie mogą indywidualnie drukować pieniędzy. W związku z tym mamy olbrzymie ograniczenia budżetowe i nie możemy więcej wydawać pieniędzy publicznych na pobudzanie gospodarki. Dlatego do akcji wkraczają banki centralne, drukując pieniądze i dostarczając gospodarce długoterminowej płynności.

Dr Maciej Krzak swoją prezentację skupił na analizie misji banków centralnych oraz ich wkładzie w odpowiedzialność za kryzys. Wśród błędów polityki banków centralnych wymienił mi.in. utrzymywanie stóp procentowych zbyt długo na zbyt niskim poziomie, tworzenie się „bankowości w cieniu” i niedocenianie ryzyka. – Problem polega na tym, że nie można w ekonomii zrobić eksperymentu, czyli wrócić do sytuacji wyjściowej i powiedzieć co by było, gdyby tego nie było. Wyniki są jednoznacznie pozytywne, jeśli chodzi o spadek stóp procentowych, natomiast zupełnie niejednoznaczne, jeśli chodzi o dobry wpływ na realną gospodarkę.

Jako trzeci wypowiedział się Marcin Mrowiec: – Ilu lekarzy, tyle diagnoz. Nie ma jednej ekonomii – stwierdził Główny Ekonomista Banku Pekao SA. Panelista przybliżył historię powstania pieniądza, omówił wczesną teorię Greenspana oraz szkołę austriacką, cytując m.in. Ludwiga von Misesa: – „Nie istnieje sposób uchronienia się przed końcowym załamaniem boomu, wynikającego z ekspansji kredytowej.” – Marcin Mrowiec podsumował swoje wystąpienie stwierdzeniem – Kryzys przyjdzie wcześniej, jako wynik dobrowolnej rezygnacji ekspansji kredytowej, czy też później, jako całkowita, finalna katastrofa systemu monetarnego.

Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Cwynar w swoim wystąpieniu przedstawił temat w kontekście dzisiejszej polityki monetarnej, kładąc nacisk na luzowanie ilościowe (QE) i jego negatywne skutki: – Tego rodzaju polityka monetarna doprowadzi do zakonserwowania status quo. Zmniejszając presję na rządy sprawimy, że nie wyleczy się choroby, bo QE w warunkach rekonwalescencji jest właściwie leczeniem objawów, a nie docieraniem do skutków.

Po prezentacjach panelistów zawiązała się ciekawa dyskusja, związana nie tylko z teoretycznymi rozważaniami, ale również z praktycznymi pytaniami dotyczącymi codziennych kwestii gospodarczych, z którymi zmagają się zarówno pracodawcy, drobni przedsiębiorcy, jak i studenci planujący swoją zawodową przyszłość. Największe obawy wśród publiczności budziły zmiany w kursach walut i prognozy wpływu światowego kryzysu na Polskę i jej najbliższych sąsiadów. Po debacie odbyła się konferencja prasowa, przedstawiciele mediów mieli także szansę porozmawiać z każdym z gości WSIiZ indywidualnie.

Organizatorami debaty byli: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Narodowy Bank Polski oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.


ZOBACZ, CO O DEBACIE MÓWIĄ MEDIA:

Radio Eska: pierwsze nagranie, drugie nagranie

Aktualności TVP Rzeszów
rzeszow.gazeta.pl
strefabiznesu.nowiny24.pl
radio.rzeszow.pl
radiovia.com.pl
gospodarkapodkarpacka.pl
facebook.com
tvp.pl/rzeszow/aktualnosci

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
ZOBACZ FILM Z DEBATY