Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, organizuje w dniu 27 maja br. debatę, dotyczącą kolejnej rocznicy członkostwa Polski w UE, połączoną z przedstawieniem zakresu działalności Ośrodka w kontekście podkarpackich samorządów i instytucji działających na polu współpracy międzynarodowej.

Debata toczyć się będzie wokół dwóch głównych zagadnień: bilansu członkostwa z okazji kolejnej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz perspektyw rozwoju Polski i Podkarpacia, zwłaszcza w kontekście budżetu UE na lata 2014-2020.

W debacie udział wezmą przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, organizacji zajmujących się współpracą międzynarodową, a także przedstawiciele społeczności lokalnej i akademickiej Podkarpacia.

Prelegentami podczas debaty będą: Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia, prof. Bartłomiej Kamiński – ekspert Banku Światowego, Katarzyna Lechowska-Winiarz – wicedyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Dominik Łazarz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Moderatorem debaty będzie Adam Głaczyński z Polskiego Radia Rzeszów.

Przedsięwzięcie rozpocznie się o godzinie 9.30 w Auli A3 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (rejestracja od godz. 9.15). Przewidywany czas trwania to ok. 2 h. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do dnia 25 maja br. pod adresem e-mail: rodm@wsiz.rzeszow.pl lub nr telefonu 17 86 61 284.

Przypominamy również, że w tym samym dniu w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie zorganizowane będzie również spotkanie otwarte z Premierem Tadeuszem Mazowieckim, które rozpocznie się tuż po debacie tj. o godz. 12.00.

Przeczytaj, co na ten temat piszą media:

gospodarkapodkarpacka.pl