Jaką rolę w polskiej polityce zagranicznej zajmuje Ukraina i czy Polska powinna pomagać Ukrainie w sytuacji wojny z Rosją? Na te pytania odpowiedzą studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego podczas debaty oksfordzkiej, która odbędzie się 29 maja o godz. 10:00 w Sali Senatu WSIiZ.

Debata poświęcona zostanie kwietniowemu expose szefa polskiej dyplomacji, Grzegorza Schetyny.

W każdym województwie odbędzie się jedna debata w tym zakresie, na Podkarpaciu jej miejscem będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna podczas wygłoszonego 23 kwietnia br. expose nt. priorytetów polskiej polityki zagranicznej podkreślił znaczenie Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski i Europy, jak również wskazał na konieczność udzielenia Ukrainie wsparcia politycznego i ekonomicznego.

Debata oksfordzka to konfrontacja zwolenników i przeciwników dotycząca konkretnej sprawy, problemu, która jest prowadzona według ściśle określonych zasad. Służy nie tyle przekonaniu słuchaczy do określonej opcji, ile zwiększeniu wiedzy na dany temat. Warto zaznaczyć, że członkowie zwycięskiej grupy w rzeszowskiej debacie otrzymają tablety ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Debatę zorganizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie we współpracy z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

Zainteresowanych wysłuchaniem debaty zapraszamy do zgłoszenia się drogą mailową: rodm@wsiz.rzeszow.pl do dnia 27 maja br.