2 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 odbędzie się podkarpacka debata nt. X lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to jest realizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Warto zaznaczyć, że w całym kraju wszystkie ośrodki w sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej realizują debaty w tym zakresie. Prelegentami podkarpackiej edycji będą osoby zaangażowane w działania przedakcesyjne związane z wejściem do UE, a także realizowane przez pierwsze 10 lat członkostwa, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich.

Wśród prelegentów będą m.in. Rafał Rudnicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dr Mieczysław Janowski, były Poseł do Parlamentu Europejskiego; Jarosław Reczek, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego; dr Tomasz Soliński wiceprezydent Miasta Krosna, Katarzyna Lechowska-Winiarz – wicedyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz dr Paweł Potyrański, z-ca dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszów.

Przedsięwzięcie odbędzie się w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Klubie Akademickim IQ. Zgłoszenia na debatę są przyjmowane drogą e-mailową na adres: rodm@wsiz.rzeszow.pl Ilość miejsc ograniczona, o udziale w debacie decyduje kolejność zgłoszeń.