12 marca 2009 roku w sali RA132 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się warsztaty pt. "Dialog między cywilizacjami". Organizatorem był Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ.

Warsztaty poprowadził Michał Futyra, uczestnik tegorocznej konferencji organizowanej przez ASEM – Asia – Europe Meeting w Bangkoku, dotyczącej dialogu pomiędzy odmiennymi cywilizacyjnie i religijnie regionami świata. Warsztaty z pewnością przyczyniły się do lepszego zrozumienia problemów współczesnych cywilizacji i pokaże drogę, którą powinniśmy podążać, by umieć komunikować się z przedstawicielami odmiennych "światów".