22 lutego 2014 roku oficjalnie rozpoczął działalność Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Studenci będą kształcić się na pięciu kierunkach studiów. Do Fizjoterapii, Kosmetologii, Turystyki i rekreacji i Zdrowia publicznego dołączy nowa propozycja – Dietetyka! WSIiZ uzyskała właśnie zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie tego kierunku. Co ważne, jego absolwenci będą posiadali uprawnienia do pracy w zawodzie dietetyka.

Dietetyka jest dziedziną nauki, która intensywnie rozwija się w Polsce, m.in. z uwagi na coraz liczniejsze choroby o podłożu dietozależnym. Wszelkie badania pokazują, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia i racjonalnego żywienia rośnie.

Pełnoprawny dietetyk
– Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Dietetyka uzyskają uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie żywienia, w tym dietoterapii – wyjaśnia prof. Jan Gmiński, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ. Pełne uprawnienia zawodowe to jeden z licznych atutów tego kierunku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pozytywne opinie specjalistów
Powstanie kierunku Dietetyka, jego koncepcja, program nauczania i sposób realizacji zajęć niezwykle pozytywnie zaopiniowało dotychczas 12 instytucji. Wśród nich znalazły się m.in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (Podkarpacki Oddział Wojewódzki), Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz liczne przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i uzdrowiska. – To znakomita rekomendacja oferty dydaktycznej WSIiZ. Co więcej, zajęcia na Dietetyce będą prowadzić specjaliści m.in. z wymienionych instytucji. Studenci będą więc mogli liczyć na wysoki poziom zajęć i ich praktyczny charakter – tłumaczy prof. Jan Gmiński.

Dobrze dobrane specjalności
Żywienie w sporcie i odnowa biologiczna, poradnictwo dietetyczne oraz żywność ekologiczna w dietetyce – to nazwy specjalności, które mają do wyboru kandydaci na kierunek Dietetyka. Kształcenie na każdej z nich będzie praktycznie przygotowywało studentów do pracy. Wybierając na przykład specjalność żywność ekologiczna w dietetyce, studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do prowadzenia gospodarstwa eko-agroturystycznego. Ci, którzy wybiorą poradnictwo dietetyczne będą znakomicie przygotowani do pracy w poradniach dietetycznych i będą posiadali niezbędne uprawnienia do pracy w charakterze dietetyka. Absolwenci specjalności żywienie w sporcie i odnowa biologiczna zdobędą poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność do wysiłku fizycznego i kwalifikacje do organizowania i prowadzenia m.in. wczasów odchudzających.

Nowoczesne laboratoria
Wydział Medyczny WSIiZ dysponuje nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studenci mogą korzystać m.in. z: Laboratorium Toksykologii, Genetyki i Biochemii Klinicznej, Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Immunologii i Alergologii, Laboratorium Mikrobiologii i Histologii, Laboratorium Chemii, Laboratorium Biologii Molekularnej czy Pracowni Technologii Żywności. – Naszym celem jest kształcenie praktyczne, a zajęcia w laboratoriach Wydziału Medycznego są na to gwarancją – wyjaśnia mgr Urszula Binduga z Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych.

Komisja Bioetyczna Wydziału Medycznego
Przy Wydziale Medycznym powołana została także Komisja Bioetyczna, która m.in. będzie opiniować liczne badania prowadzone w laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Celem powołania komisji bioetycznej jest opiniowanie i kontrolowanie przez nią projektów badań klinicznych dla zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas ich prowadzenia. Sprawdzane będą m.in.: zasadność podejmowanych działań, plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, a także poprawność protokołu badania klinicznego.

Te studia pomogą też studentom
Studia na kierunku Dietetyka nie tylko pomogą znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę, ale znacznie przyczynią się do poprawy jakości życia samych studentów. – Zdobycie wiedzy z zakresu właściwego odżywiania się i prowadzenia zdrowego stylu życia wyposaży studentów w umiejętności pomagania nie tylko innym, ale także sobie – zachęca do studiowania Dietetyki prof. Jan Gmiński.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rusza 1 kwietnia 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać w serwisie internetowym dietetyka.wsiz.rzeszow.pl.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:

rzeszow-news.pl

studentnews.pl

gazeta.pl

hej.rzeszow.pl

rzeszow4u.pl

resinet.pl

carpatiabiznes.pl