Od roku akademickiego 2009/2010 w ofercie WSIiZ pojawi się nowa odrębna ścieżka kształcenia. Będzie to "dietetyka współczesna". Czego będą się uczyć studenci? Jakie możliwości pracy czekają na nich po studiach? I czy warto aplikować na tę właśnie ścieżkę?

Nowa odrębna ścieżka kształcenia będzie "podłączona" do kierunku "Zdrowie publiczne". Dietetyka współczesna to oferta dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umieć wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Wybierając tę specjalność poznasz sposoby planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, technologię przygotowania potraw, zapoznasz się z ogólną charakterystyką grup żywności oraz ich wartości odżywczej i energetycznej. Podczas studiów zdobędziesz także wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie klasyfikacji i charakterystyki diet oraz żywienia w wybranych chorobach, poznasz niekonwencjonalne metody żywienia oraz zapoznasz się z głównymi założeniami zdrowego odżywiania, ważnego z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Propedeutyka medycyny i inne nauki medyczne wprowadzą Cię natomiast w problematykę zdrowia i choroby.

Studiując dietetykę współczesną zgłębisz nie tylko problematykę związaną z żywieniem człowieka, ale zdobędziesz również wiedzę z zakresu nauk medycznych, która umożliwi Ci podjęcie pracy w zawodach, związanych m.in. z planowaniem i nadzorowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności, stosowaniem żywienia klinicznego w leczeniu chorób czy planowaniem i opracowaniem jadłospisów i potraw.

W programie studiów m.in.:

  • edukacja żywieniowa,
  • żywienie człowieka w różnych grupach wiekowych,
  • dietetyka pediatryczna,
  • higiena i bezpieczeństwo żywności i żywienia,
  • technologia żywności i potraw,
  • kliniczny zarys chorób,
  • propedeutyka medycyny i inne nauki medyczne,
  • psychologia ogólna

Aby ubiegać się o przyjęcie na specjalność dietetyka współczesna musisz posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego wraz z aktualną sanitarno-epidemiologiczną książeczką zdrowia.

Specjalność realizowana będzie od 1. semestru na studiach I stopnia.

A co po studiach?

Jako absolwent kierunku znajdziesz zatrudnienie w poradniach dietetycznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, sanatoriach, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, oraz instytucjach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą żywności czy badaniami jakości surowców i produktów żywnościowych. Ponadto będziesz mógł prowadzić doradztwo w zakresie żywienia czy nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Rekrutacja

Rekrutacja na "Dietetykę współczesną", tak jak na pozostałe kierunki ruszy początkiem kwietnia 2009 roku. Ale już teraz warto przemyśleć swoją decyzję dotyczącą wyboru kierunku kształcenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Kliknij tutaj!