Już wkrótce w Polsce swoje centra obsługi finansowej otworzy 24 światowe koncerny. Przybędzie blisko 20 000 nowych miejsc pracy dla specjalistów z branży finansowej, w tym księgowych czy pracowników obsługi procesów finansowych. Te okoliczności sprawiły, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie złożyła w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o zgodę na otwarcie kierunku Finanse i rachunkowość.

– W kraju działa blisko 300 zagranicznych centrów usług biznesowych i polskich firm outsourcingowych, które zatrudniają blisko 50 000 osób – donosi Gazeta Prawna, publikując wyniki badań Instytutu Outsourcingu i Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce. Praca wykonywana w takich centrach nie ogranicza się jedynie do archiwizacji dokumentów czy prowadzenia call-ceter. To także poważne zadania związane z audytem, obsługą prawną i podatkową, zarządzaniem ryzykiem czy obsługą przejęć i fuzji.

Jak donosi Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w najbliższych dwóch latach przybędzie przynajmniej 20 000 miejsc pracy w centrach obsługi biznesowej zagranicznych firm. Agencja, którą kieruje powadzi właśnie rozmowy w sprawie budowy kolejnych 24 ośrodków obsługi biznesu dla wielkich światowych koncernów. Zarobki w takich miejscach, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy wahają się od 3 do 12 000 zł.
Warto więc posiąść wiedzę dotyczącą finansów i rachunkowości. Planowany w WSIiZ kierunek studiów o tej nazwie znakomicie przygotuje specjalistów, którzy w takich ośrodkach będą mogli rozpocząć pracę.

– Od współczesnych finansistów wymaga się zaawansowanej i rozległej wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości i podatków w ujęciu regulacji krajowych, ale też wg światowych standardów. Szybki rozwój rynku IT wymusza ponadto umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami jakimi są zintegrowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwami. Studenci kierunku finanse i rachunkowość zdobędą zarówno teoretyczną, ale zwłaszcza praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm. Uważam, iż jest to bardzo przyszłościowy kierunek studiów, umożliwia znalezienie dobrej i dobrze płatnej pracy –wyjaśnia dr Marta Czyżewska z WSIiZ.

Absolwenci Finansów i rachunkowości będą wyposażeni w konkretną wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w komórkach finansowo księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w administracji. Będą potrafili zarządzać działem finansowo księgowym, jak również będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

Zdaniem ekspertów będą mogli zostać:

  • doradcą finansowym,
  • doradca ubezpieczeniowym,
  • księgowym w różnego typu podmiotach,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym.

– Popyt na księgowych, doradców finansowych, podatkowych, kontrolerów będzie istotnie wzrastał –kontynuuje Marta Czyżewska. Szkoda zmarnować taką okazję.