31 marca 2014 roku odbył się wykład otwarty przeprowadzony przez Pana Jarosława Przybyła z Działu Rozwoju Sieci Biznesowej GPW. Tematem wykładu były produkty strukturyzowane (ETP).

Prelegent przedstawił charakterystykę tych produktów, ich konstrukcję oraz w jaki sposób można na nich zarabiać, a także pokazywał strategie inwestycyjne w zależności od ryzyka jakie jesteśmy w stanie ponieść.

Dlaczego warto inwestować w giełdowe produkty strukturyzowane?

1. Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu, pełna informacja o produkcie i o emitencie;
2. Różnorodność strategii:

  • Ochrona kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach (produkty gwarantujące ochronę kapitału);
  • Osiąganie wyższych zysków niż przy bezpośredniej inwestycji w produkt bazowy (produkty z wbudowaną dźwignią);
  • Zarabianie na wzrostach albo na spadkach instrumentów bazowych (certyfikaty typu long i short);
  • Łatwy dostęp do nowych rynków (np. zagranicznych) i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut);

3. Elastyczność – możliwość sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym i wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta;
4. Przejrzystość – znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument;
5. Dostępność – wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim;
6. Niskie koszty – prowizja za zakup i sprzedaż giełdowych produktów strukturyzowanych taka sama jak dla transakcji na akcjach na GPW.