Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o Mediach. W WSIiZ odbędzie się
okręgowy etap rywalizacji.

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 15 innych uczelni z całego kraju, jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej.

Pierwszym zadaniem chętnych do wzięcia udziału w konkursie jest napisanie eseju, stworzenie filmu, fotoreportażu lub fotokastu na jeden z podanych tematów. Osoby, których prace zostaną ocenione pozytywnie, wezmą udział w kolejnych etapach konkursu. Zarówno na etapie okręgowym, jak i centralnym, przeprowadzone zostaną testy z zakresu nauki o mediach, sprawdzające wiedzę oraz umiejętności.

Nagrodami są indeksy dla laureatów – uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

Zdobądź więcej informacji o konkursie