Myślisz o pracy w administracji publicznej? Kusi Cię bezpieczna i dobrze płatna praca? Chcesz zdobyć zawód, dzięki któremu będziesz mógł pracować nie tylko w urzędach lecz również zarządach firm działających na międzynarodowym rynku? Wybierz Zarządzanie w administracji, nową specjalność na studiach II stopnia na kierunku Administracja we WSIiZ!

Studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podczas zajęć

Wybierając Zarządzanie w administracji nauczysz się, jak być dobrym planistą i skutecznym menedżerem w strukturach administracji publicznej.

Zarządzanie w administracji to specjalność po ukończeniu której, będziesz przygotowany nie tylko do efektywnego planowania pracy urzędu, ale również przygotowywania projektów z dofinansowaniem unijnym czy poruszania się w zawiłościach kodeksowych. Program kształcenia inspirowany jest aktualnymi tendencjami do przenoszenia wzorców zarządzania z sektora prywatnego do sektora publicznego.

Zajęcia prowadzone na tej specjalności są sprofilowane pod kątem potrzeb osób poszukujących zatrudnienia w Polsce południowo-wschodniej. Treści programowe uwzględniają specyfikę Podkarpacia i województw ościennych, w tym znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju regionalnego oraz rolę przemysłu lotniczego w regionalnej gospodarce.

Zdobędziesz także certyfikaty

Absolwenci specjalności Zarządzanie w administracji wejdą na rynek pracy wyposażeni w certyfikaty informatyczne, administracyjne i językowe, stanowiące potwierdzenie umiejętności i wiedzy nie tylko na potrzeby polskich pracodawców, ale otwierające również możliwości pracy w międzynarodowym środowisku, w tym w instytucjach powiązanych z Unią Europejską, zagranicznych organizacjach pozarządowych i zagranicznych firmach (np. w sektorze finansów czy logistyki). Studia na specjalności Zarządzanie w administracji przygotują Cię zatem nie tylko do pracy w urzędach, ale także w zarządach firm, w tym również międzynarodowych.

W toku studiów studenci zdobywają następujące certyfikaty: 1) Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej, 2) Certyfikat Legislator – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o., potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard, 3) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), 4) certyfikaty językowe The European Language Certificate i/lub London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (certyfikaty cenione w biznesie).

Certyfikaty pozwolą Ci z powodzeniem funkcjonować we współczesnym świecie cyfrowej administracji i e-biznesu.

WSIiZ jest polskim członkiem International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół i Instytutów Administracji). IASIA jest partnerem kierunku, dlatego program kształcenia jest poddawany ocenie międzynarodowych ekspertów tej organizacji. Dzięki tej współpracy będziesz mieć szansę na atrakcyjną wymianę studencką w jednej z międzynarodowych uczelni zrzeszonych w IASIA.

Studenci Zarządzania w administracji w czasie studiów mają możliwość realizacji dodatkowych kursów. Będąc członkami Koła Naukego LEX mają możliwość zdobywania doświadczeń, a uczestnicząc w projektach badawczych z zakresu prawa publicznego (taką możliwość mają również studenci studiów niestacjonarnych – w czasie prac badawczych chętnie wykorzystują swoje doświadczenia zawodowe!) nabycia umiejętności praktycznych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" studenci mogą włączyć się w różnorodne działania eksperckie, powiązane ze sferą administracji publicznej i gospodarki, takie jak przygotowywanie opinii o planowanych aktach prawnych, czy opracowywanie ekspertyz dotyczących funkcjonowania administracji publicznej.
Studenci pracujący zawodowo mogą korzystać z indywidualnej organizacji studiów, pozwalającej na dopasowanie intensywności procesu kształcenia do osobistych potrzeb.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach Zarządzania w administracji znajdą swoje zastosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym: współczesny urzędnik powinien być skutecznym menadżerem, z kolei firmy potrzebują pracowników sprawnie poruszających się w procedurach i regulacjach prawnych oraz umiejących komunikować się z organami administracji.

Dzięki zajęciom realizowanym przez kadrę wybitnych praktyków oraz praktykom realizowanym w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach i sądach, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie na każdym szczeblu urzędniczej drabiny. Dodatkowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami unijnymi otworzą dla Ciebie drzwi PUP-ów, WUP-ów, czy ARR. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci również znaleźć zatrudnienie w sektorze prywatnym, ponieważ znajomość przepisów i umiejętność poruszania się w urzędach jest nieodzownym elementem każdego biznesu.

Dowiedz się więcej i złóż podanie na te przyszłościowe studia!