Od roku akademickiego 2019/2020 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania będzie realizować dwa duże projekty dydaktyczne, na łączną kwotę ponad 10 mln PLN. Ich głównym celem jest udoskonalenie oferty edukacyjnej, rozszerzanie perspektyw i szans studentów na rynku pracy oraz zintensyfikowanie idei kształcenia praktycznego.

Co studenci zyskają dzięki tak wysokiemu dofinansowaniu?

 • możliwość wyboru unikatowych i perspektywicznych kierunków i specjalności, poszukiwanych przez krajowych i regionalnych pracodawców:
  • Aktorstwo i promocja medialna
  • Analityka biznesowa dla menedżerów
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Dietetyka sportowa
  • Pielęgniarstwo
  • Technologie IoT (Internet Rzeczy)
 • możliwość udziału w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje, a tym samym szanse na rynku pracy, m.in.:
  • uzyskanie certyfikatów językowych (TELC) oraz zdanie certyfikowanych egzaminów (IATA, DIMAQ, Wizualizacja danych, Kurs trenera personalnego, Power BI Desktop);
  • zaliczenie warsztatów.:
   • z zakresu skutecznego poszukiwania pracy, podczas którego studenci dowiedzą się jak przygotować kreatywne i wyróżniające się CV oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
   • z technicznego języka angielskiego w wersji on-line w nielimitowanym zakresie czasowym – studenci sami będą decydować kiedy się uczą
   • z zakresu rozwoju osobistego w tym z obszaru asertywności w pracy, zarządzania złością czy umiejętności trenersko-menedżerskich
  • odbycie wizyt studyjnych u pracodawców, podczas których studenci będą mieli niepowtarzalną okazję aby zobaczyć swoje przyszłe środowiska pracy, poznać specyfikę zawodu i porozmawiać z ludźmi, którzy podzielą się z nimi zawodowymi doświadczeniami;
  • wykonywanie zadań praktycznych, realizowanych w formie projektowej, podczas których studenci nauczą się jak pracować w zespole i rozwiązywać realne problemy zawodowe;
  • udział w bezpłatnych przedmiotach, kształtujących postawy przedsiębiorcze, innowacyjność i kreatywność, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych jak symulacyjne gry decyzyjne (np. „Komunikacja w biznesie”, „Myślenie projektowe”, „Kreowanie koncepcji biznesowych”);
  • bezpłatne konsultacje z psychologiem i coachem, podczas których wyznaczane będą plany rozwoju osobistego studentów.