Zdobywcy Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele najlepszych kół naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odebrali z rąk Rektora nagrody. Uroczystość odbyła się 26 lutego 2014 roku.

Uroczystość rozpoczął Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus. Podkreślił, że choć każdy sukces jest okupiony ciężką pracą, to w takie dni jak ten jest też źródłem głębokiej satysfakcji.

– Mamy przyjemność docenić dziś tych, którzy są utalentowani i ciężko pracują na swój sukces – powiedział Rektor Rozmus. Następnie przytoczył kilka danych statystycznych, które wskazują na rangę i skalę sukcesu studentów WSIiZ. Uczelnia zdobyła 5 miejsce w Polsce pod względem liczby przyznanych Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ponad 300 uczelni w ogóle. W tym roku czterech studentów otrzymało to prestiżowe stypendium. Są to:

  • Monika Wolano – kierunek Zdrowie publiczne
  • Justyna Migdał – kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Daniel Dereniowski – kierunek Administracja
  • Jakub Ochnio – kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Podczas uroczystości wręczono też nagrody najlepszym kołom naukowym. Pion Nauczania WSIiZ za szczególne osiągnięcia i prężną działalność docenił trzy koła. Jak zaznaczył Rektor Rozmus, kolejność jest przypadkowa. Dr Marek Jaszuk odebrał nagrodę dla Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych, dr Leszek Baran dla Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem, a Elżbieta Szczepaniak i Wojciech Pitura cieszyli się z nagrody dla Koła Naukowego BOSS (Biznes Od Studenckiej Strony).

Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy dr Wergiliusz Gołąbek, który pełni także funkcję prezesa Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” wręczył nagrody dla najlepiej ocenionych stoisk kół naukowych podczas Dnia Otwartego Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Odwiedzający w głosowaniu ankietowym zadecydowali, że najlepsze stoisko przygotowało Koło Naukowe Kryminalistyki. Nagrodę odebrał Józef Kubas. Drugie miejsce zajęło Koło Naukowe Rehabilitant pod wodzą dr Heleny Bartyzel-Lechforowicz, a trzecie miejsce zajęło Koło Naukowe Politologów, którego opiekunem jest Ewa Wolska.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. – Bardzo byśmy chcieli, by grono nagrodzonych było coraz większe. Duża część stypendystów to przyszli pracownicy uczelni – niektórzy już o tym wiedzą. Czeka ich kariera naukowa – powiedział Rektor Pomianek. Ci którzy mają smykałkę biznesową mogą z kolei skorzystać z możliwości wsparcia ze strony uczelni w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. – Chcemy wyłonić ciekawe pomysły na biznes naszych studentów, pomagać im dojrzeć i pomóc znaleźć się na rynku – stwierdził Rektor Pomianek. Na koniec zapewnił, że uczelnia chce i będzie wspierać tych, którzy są aktywni.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!