W marcu 2018 startuje I edycja specjalności międzykierunkowej “Doskonalenie kompetencji menedżerskich KOMBI-Student”. Specjalność przeznaczona jest dla studentów wszystkich kierunków studiów. Zapisy trwają do końca lutego br.

Specjalność została uruchomiona w oparciu o obserwowane zapotrzebowanie na rynku pracy w zakresie profesjonalnej wiedzy, umiejętności zarządczych i kompetencji przywódczych. W ramach specjalności przewidziane są m.in. zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, duety prowadzących (nauczyciel akademicki + praktyk z danej dziedziny), aktywne metody dydaktyczne, a także wizyty studyjne u „menedżera” z regionu.

W ramach specjalności studenci dowiedzą się m.in. jak skutecznie kierować zespołem ludzkim i efektywnie zarządzać procesami w organizacji. Zajęcia prowadzone na specjalności mają na celu poznanie przez uczestników m.in. typów osobowości kierowniczych i ról uczestników procesu komunikowania się w pracy zespołowej. – informuje dr inż. Agata Szmulik, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i dodaje – Uczestnicy dowiedzą się także jakie predyspozycje i umiejętności cechują skutecznego menedżera i jak przezwyciężyć bariery procesu porozumiewania się. Zajęcia generalnie pozwolą zrozumieć istotę władzy i przywództwa, a także od czego zależy efektywność pracy zespołowej.


Intrygujący skrót KOMBI jakim oznaczona jest specjalność , nawiązuje do tego jakie umiejętności i kompetencję nabędą uczestnicy po ukończeniu zajęć, a więc:

K-omunikatywność wśród innych

O-peratywność w pracy zespołowej

M-obilność w porozumiewaniu się
B-iegłość w sztuce kierowania

I-nformatyczne zorientowanie.

Aby grupa specjalnościowa mogła wystartować, konieczne jest skompletowanie minimum 18 studentów. Obecnie czekamy do 28 lutego br. na chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach w ramach nowej specjalności KOMBI – informuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

Specjalność obejmuje 52 godziny zajęć, w tym 48 godzin to ćwiczenia/warsztaty, 4 godziny to wizyta studyjna w wiodących, ze względu na „dobre praktyki zarządzania”, firmach z regionu, takich jak OMEGA Pilzno ITiS Godawski&Godawski Sp. z o.o., Nowy Styl Group.

Każdy student specjalności międzykierunkowej “Doskonalenie kompetencji menedżerskich KOMBI-Student”, otrzyma wpis do Suplementu do dyplomu o ukończeniu dodatkowej specjalności.

Informację szczegółowe nt. nowej specjalności znajdują TUTAJ