Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rocznymi studiami w Wielkiej Brytanii na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Double Degree”. Oferta obejmuje również studentów studiów magisterskich!

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 (poniedziałek), w Sali Senatu RA 206 o godz.14:00. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki podjęcia studiów oraz wymogi jakie stawia się kandydatom aplikującym na następujące uczelnie:

  • Coventry University (+ London campus)
  • Derby University
  • Huddersfield University
  • UCLAN
  • University of Wales Trinity Saint David (+ London campus)
  • Northumbria University (+ London campus)
  • Ulster University (London campus)
  • Amity University
  • London School of Business Management
  • City College, Bolton

Roczne studia w Wielkiej Brytanii to niepowtarzalna szansa zdobycia tytułu licencjata lub magistra jednej z brytyjskich uczelni w ciągu zaledwie jednego roku akademickiego.

Uwaga! Poszerzamy ofertę; od obecnego roku akademickiego oferta obejmuje również studentów studiów uzupełniających będących obecnie na 1 roku studiów dziennych i zaocznych. Dotychczas jedynie studenci studiów licencjackich będących na 2 roku studiów , posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 mogli uczestniczyć w programie.

Oferta obejmuje m.in. następujące kierunki studiów:
Dziennikarstwo, Zarządzanie Lotnictwem, Anglistykę, Administrację, Ekonomię, Europeistykę, Informatykę, Informatykę i Ekonometrię, Zdrowie Publiczne oraz Politologię.

UWAGA! Program „Double Degree” adresowany jest przede wszystkim do studentów pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej.