Dział Współpracy z Zagranicą serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące rocznych studiów licencjackich w Wielkiej Brytanii w ramach programu „Double Degree”. Naszą ofertę szczególnie kierujemy do studentów studiów dziennych i zaocznych będących obecnie na 2 roku studiów i posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 12, w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2 w Sali Senatu RA 206, o godz.14:00, podczas którego Pani Sylwia Śnieżek przedstawi zasady uczestnictwa w programie oraz wymogi stawiane kandydatom aplikującym na następujące uczelnie w Wielkiej Brytanii:

  • University of Huddersfield
  • University of Derby
  • University of Central Lancashire (UCLAN)
  • Coventry University
  • Birmingham City University
  • Sheffield Hallam University
  • University of Glamorgan
  • Dublin International Foundation College
  • The University of Wales Trinity Saint David
  • University of Abertay Dundee, Scotland

Oferta kierunków studiów obejmuje m.in.:
Dziennikarstwo, Zarządzanie Lotnictwem, Anglistykę, Administrację, Ekonomię, Europeistykę, Informatykę, Informatykę i Ekonometrię, Zdrowie Publiczne oraz Politologię.

Roczne studia w Wielkiej Brytanii to niepowtarzalna szansa zdobycia tytułu licencjata jednej z brytyjskich uczelni w ciągu zaledwie jednego roku akademickiego.

UWAGA! Program „Double Degree” adresowany jest do studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej.