W dniach 9-10 kwietnia 2018 roku dr Agata Gemzik-Salwach uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej “7th International Conference on Business and Economic Development (ICBED)”, która odbyła się w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd Pani Doktor był możliwy dzięki wygranemu grantowi w konkursie „Miniatura 1” Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Zależność pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym – ujęcie regionalne” (DEC-2017/01/X/HS4/01500).

W konferencji wzięło udział 170 naukowców z 36 krajów. Oprócz przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Europy wśród uczestników znaleźli się naukowcy m. in. z: Kanady, Australii, Papui Nowej Gwinei, Japonii, Korei Południowej, Jamajki, Południowej Afryki, Omanu, Barbadosu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas konferencji zostały wygłoszone 93 referaty.

Dr Agata Gemzik-Salwach była jedyną osobą z Polski. Podczas konferencji wygłosiła referat pt. „The relationship between the development of the financial sector and economic growth – a regional approach", w którym przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez siebie badań.

Organizatorami konferencji były dwie uczelnie: brytyjska – Academy of Business and Retail Management, amerykańska – Medgar Evers College of the City University of New York oraz czasopismo Journal of Business and Retail Management Research. Tematem przewodnim konferencji była ekonomia i biznes. Poszczególne sesje tematyczne poświęcone były finansom, rachunkowości, problematyce wzrostu gospodarczego, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.

Pani Doktor tak wspomina swój wyjazd – Mój referat pt. "The relationship between the development of the financial sector and economic growth – a regional approach" został wytypowany do sesji plenarnej pierwszego dnia konferencji, co było to dla mnie olbrzymim wyróżnieniem. Udział w takiej konferencji oznacza otwieranie się nowych szans, nowe znajomości oraz możliwość zapoznania się z zupełnie innym sposobem myślenia. Wszystko to składa się na doświadczenia, które są bezcenne.