Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła nazwiska 30 laureatów I edycji konkursu „Brokerzy Innowacji”, wśród nich jest dr inż. Arkadiusz Lewicki z WSIiZ.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła nazwiska 30 powołanych właśnie przez Ministerstwo brokerów innowacji.

Ich zadaniem będzie poprawa relacji nauki z biznesem, zwiększenie efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechniania wyników badań naukowych ośrodków akademickich w środowisku przedsiębiorców.

Powołani naukowcy reprezentują 20 czołowych uczelni w Polsce. Zostali wyłonieni na drodze konkursu obejmującego zarówno analizę przesłanej dokumentacji, jak i rozmowy kwalifikacyjne z komisją oceniającą wiedzę dziedzinową, kompetencje oraz zdolności interpersonalne kandydatów.

Większość reprezentuje uczelnie techniczne, są wśród nich również przedstawiciele uniwersytetów i jako jedyny przedstawiciel uczelni niepublicznej jest dr inż. Arkadiusz Lewicki z WSIiZ.

Serdecznie gratulujemy!

:: źródło: MNiSW