W dniu 16 marca br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Iraku w Warszawie zorganizowała debatę zatytułowaną „Irak na wojnie z terroryzmem”, która połączona była z wystawą zdjęć z frontu walki z tzw. Państwem Islamskim. Wystąpienia poprzedzające dyskusję, jak i sama debata dotyczyły obecnej sytuacji w Iraku, który po wyparciu Islamistów ma szansę wejść w okres stabilizacji.

Centralnym punktem programu był panel dyskusyjny, który moderował dr inż. Maciej Milczanowski, dyrektor Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz ekspert Fundacji Pułaskiego, który jako żołnierz był w Iraku. Jego rozmówcami byli Ambasador Assad Abu Gulal, Mohammad Yass al-Hadithi, Witold Repetowicz oraz Ppłk. Krzysztof Styburski z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Pytania jakie padły podczas dyskusji, dotyczyły m.in. przyczyn powstania i potęgi tzw. Państwa Islamskiego (Daesh) w Iraku, szans na powstanie niezależnego państwa kurdyjskiego czy roli osób takich jak Muqtada Al-Sadr w procesie budowania stabilności politycznej Iraku.