Doktor Kamil Łuczaj przedstawił częściowe wyniki grantu uzyskanego ze środków MNiSW na jednej z najważniejszych konferencji z zakresu europejskich badań nad migracjami. Wystąpienie dotyczyło ścieżek kariery pochodzących zza granicy naukowców, którzy zdecydowali się pracować w Europie Środkowej. Udział w wydarzeniach o randze europejskiej to część strategii Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ związanej z ewaluacją jednostek naukowych i pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Konferencje ESA
Europejskie Towarzystwo Socjologiczne (ESA) jest organizacją skupiająca socjologów z wszystkich kluczowych ośrodków myśli społecznej, które znajdują się w Europie. Towarzystwo organizuje cyklicznie, co dwa lata, konferencje ogólne. W międzyczasie każda z „sieci badawczych”, czyli sekcji zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami, np. metodologią, socjologią sztuki, czy socjologią miejską, organizuje swoje konferencje połówkowe (midterm conferences). Jedna z nich odbyła się właśnie w Strasburgu. Zorganizowała ją sieć socjologii migracji, a jedynym reprezentantem polskich uczelni był dr Kamil Łuczaj, pracownik Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ.

Udział w konferencjach ESA pozwala nadążać za trendami w europejskich badaniach socjologicznych. W Strasburgu zaprezentowano bardzo wiele inspirujących prac dotyczących zagadnień, którymi polska socjologia zajmuje się jedynie pobieżnie. Jednym z takich obszarów była kulturowa integracja uchodźców. Badania zachodnich kolegów wskazują, że np. w Austrii i Niemczech są to osoby bardzo silnie nastawione na integrację z krajem przyjmującym – już po dwóch latach są w stanie udzielić trudnego wywiadu biograficznego w języku niemieckim, zaczynając od zera. Z mojego punktu widzenia najistotniejsze były jednak badania dotyczące wysoko wykwalifikowanych migrantów i migrantek. Wiążą się one bowiem z aktualnie realizowanym grantem, a także planami Zakładu dotyczącymi pozyskiwania kolejnych środków na badania – mówi dr Kamil Łuczaj.

O biografiach, mobilności i polityce migracyjnej
Tegoroczna konferencja odbywała się w dniach 24-25 stycznia 2019 pod hasłem „Belongings and Borders – Biographies, Mobilities, and the Politics of Migration”. Dr Kamil Łuczaj zaprezentował referat, w którym pokazał, jak wygląda rekrutacja zagranicznych pracowników naukowych na uczelnie w Europie Środkowej. Na podstawie badań finansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog, zdiagnozowano jedną ze ścieżek – rozwijanie kariery akademickiej przez pracowników, którzy – posiadając istotne kwalifikacje – w swoich krajach pochodzenia nie mieli szans, z różnych powodów, na realizacje ścieżki naukowej. Często były to osoby, które trafiając do Polski nie myślały w ogóle o karierze na uczelni. Badania pokazały, że – paradoksalnie – ów brak planu przekłada się na satysfakcję z pracy wśród badanych.

Opracowanie: Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ