Konrad Szocik, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Kognitywistyki, w dniach 5-7 lipca 2018 roku przebywał na konferencji „Transhumanism, Posthumanism and Super-Naturalism” organizowanej na Uniwersytecie w Oksfordzie przez The Ian Ramsey Centre for Science and Religion.

Więcej informacji o konferencji: https://www.ianramseycentre.info/transhumanism-posthumanism-and-super-naturalism-2018-irc-summer-conference

Referaty wygłaszane przez uczestników z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji, dotyczyły wybranych zagadnień związanych z problematyką modyfikowania i ulepszania człowieka przede wszystkim za pomocą technologii. Zagadnienia pokrewne to m. in. kwestie etyczne związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Dr Konrad Szocik przedstawił referat pod tytułem „Manned Mission to Mars, Transhumanism, and Human Enhancement”. Temat ten jest częścią jego szerszego projektu publikacyjnego obejmującego szereg artykułów oraz książkę zbiorową pod jego redakcją „Human factor in a mission to Mars”, która zostanie opublikowana przez wydawnictwo Springer w 2019 roku.

Dr Konrad Szocik planuje wydanie kolejnej pracy zbiorowej w wydawnictwie zagranicznym, która poświęcona będzie zagadnieniu ulepszania człowieka w kontekście załogowych misji kosmicznych. Do współpracy zaprosił m. in. uczestników tej konferencji.

Wykaz ostatnich publikacji dra Konrada Szocika poświęconych zagadnieniu misji na Marsa można znaleźć na stronie: https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Szocik/contributions