Doktor Konrad Szocik wziął udział w konferencji pod tytułem “Religion, Society, and the Science of Life”, która w dniach 19-22 lipca br. została zorganizowana na Uniwersytecie w Oksfordzie. Organizatorami konferencji był Ian Ramsey Centre for Science & Religion przy Uniwersytecie w Oksfordzie oraz International Society for Science and Religion.W konferencji uczestniczyli naukowcy, filozofowie i teolodzy przede wszystkim z Wielkiej Brytanii (głównie z Uniwersytetu w Oksfordzie) i Stanów Zjednoczonych, jak również z Australii, Kanady, Włoch czy Hiszpanii. Tematem dominującym było odniesienie do teorii ewolucji i relacji między biologią a kulturą.

Jednym z prelegentów był dr Konrad Szocik, pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który wygłosił referat pod tytułem "What is right and what is wrong in Darwinian approach to the study of religion".

Udział w konferencji był dla mnie doskonałą okazją do przedstawienia swoich idei przed naukowcami i filozofami z zachodnich uczelni, głównie brytyjskich i amerykańskich. To była też okazja do porównania własnych poglądów z poglądami i koncepcjami głoszonymi przez zachodnich naukowców. Udział w takich konferencjach, szczególnie w Oksfordzie, jest szczególnie istotny dla mojej pracy naukowej, ponieważ przedmiotem moich zainteresowań są najnowsze teorie kognitywne i ewolucyjne aplikowane na potrzeby badań nad kulturą w ogóle, a w szczególności nad religią – mówi dr Konrad Szocik, Zakład Filozofii i Kognitywistyki WSIiZ.

Konrad Szocik, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracę doktorską poświęconą genezie i historii ateizmu filozoficznego oraz jego krytyce neotomistycznej obronił w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we wrześniu 2013 roku. Research visit, University of Oxford, czerwiec 2015 i wrzesień 2016. Recenzent "Gender & Society", "Psychology of Religion and Spirituality", "Space Policy", "The Polish Journal of the Arts and Culture" i "Studia Humanistyczne AGH". Członek Association for Psychological Science. Obecnie pracownik w Zakładzie Filozofii i Kognitywistki w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ Rzeszów.