Dr Krzysztof Feret od 1 września będzie Prorektorem w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

– Jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte w czasie piastowania funkcji Prorektora ds. Nauczania w naszej Uczelni, jak również w Wyższej Szkole Społeczno Gospodarczej w Tyczynie, przyczynią się do jeszcze skuteczniejszego pełnienia nowej funkcji – powiedział prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ w Rzeszowie.
Gratulujemy!