Dr Krzysztof Szpara z Katedry Turystyki i Rekreacji w dniach 7-9 listopada 2018 roku wziął udział w Pierwszym Światowym Kongresie Agroturystycznym w Bozen/Bolzano w Południowym Tyrolu we Włoszech.

Celem Kongresu było omówienie stanu obecnego wiedzy i perspektyw turystyki wiejskiej na świecie, próba uzgodnienia definicji agroturystyki, zbudowanie internetowej platformy dla naukowców i praktyków, a także promowanie agroturystyki jako specyficznego typu turystyki na obszarach wiejskich. Organizatorem Kongresu był Eurac Research – prywatne centrum badawcze z Bozen/Bolzano. W kongresie wzięli udział przedstawiciele wielu ośrodków naukowych i praktycy z całego świata.

Dr Krzysztof Szpara reprezentował Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Karpacką Radę Naukową. Brał udział w pracach w ramach sesji, której tematem była Rola lokalnych produktów w agroturystyce w Karpatach w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Było to działanie koordynowane przez Sekretariat Konwencji Karpackiej, a w pracach wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich państw karpackich: Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech i Polski i inni goście.

Kongres był świetną okazją do nawiązania kontaktów, spotkania z czołowymi naukowcami i praktykami z zakresu agroturystyki oraz zapoznania się z interesującymi wynikami badań z całego świata. Była to również możliwość kontynuowania interesującej i ważnej dla karpackich ośrodków naukowych współpracy w ramach Konwencji Karpackiej.