W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. odbyło się 2nd IZA Labor Statistics Workshop: The Returns to Skill in the Labor Market. IZA to najsłynniejszy w Europie, a być może również na świecie instytut zajmujący się rynkiem pracy. Zrzesza najlepszych naukowców z tego tematu na świecie.

Kwietniowe kameralne spotkanie dotyczyło tematu zwrotu, jaki uzyskuje na rynku pracy podaż pracy z posiadanych umiejętności, np. w postaci zarobków czy satysfakcji z pracy. W spotkaniu brał udział dr Robert Pater w związku z prowadzonymi badaniami pn. Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie. Przedstawiciel WSIiZ prezentował w szczególności swoją metodę gromadzenia i analizy internetowych ofert pracy jako informacji o popycie na pracę. Pokazał pierwsze wyniki projektu. Środowisko badaczy wykazało zainteresowanie prezentowanym podejściem. Jest ono o tyle ciekawe, że o ile międzynarodowe badania umiejętności podaży pracy są znane i uznane, to badania popytu są rzadkie, a ich metodyka nie w pełni wypracowana.

Można dodać, że na seminarium nie było innego przedstawiciela polskiej uczelni. Najliczniej reprezentowani byli Amerykanie, następnie Anglicy i Niemcy. Spotkanie było ciekawe zarówno z punktu widzenia ciekawych tematów, jak i porównania amerykańskiego i europejskiego podejścia do gromadzenia niestandardowych danych o wolnych miejscach pracy. W Stanach Zjednoczonych proces ten jest łatwiejszy. Również klasyfikacje umiejętności są inne. Amerykański O*NET jest o wiele mniej szczegółowy niż europejska ESCO.

Spotkanie zakończyło się wymianą informacji na temat najnowszych, choć niewielu (i dobrze!) publikacji na świecie z zakresu badań internetowych ofert pracy. W spotkaniu brała udział najczęściej (poza Olivierem Blanchardem) cytowana przez polskiego uczestnika osoba – prof. Katherine Abraham z Maryland. Uzyskano bezpośrednie kontakty do głównych specjalistów na świecie w zakresie badania niedopasowania edukacyjnego.