W związku z prowadzonymi badaniami nt. internetowych ofert pracy dr Robert Pater otrzymał zaproszenie na seminarium Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierowanej przez Panią Prof. Grażynę Dehnel. Katedra specjalizuje się w statystyce małych obszarów. Jednak zainteresowania pracowników Katedry są również związane z badaniami reprezentatywności danych internetowych. Coraz częściej zresztą dane internetowe wskazuje się jako dobre uzupełnienie, a nawet, w niektórych przypadkach, substytut danych z kwestionariuszowych badań reprezentacyjnych.

Na seminarium Katedry dr Robert Pater wygłosił referat pt. Gromadzenie i analiza internetowych ofert pracy. Pracownicy Katedry wykazali zainteresowanie metodami, które stosuje prelegent, w szczególności ze względu na skalę gromadzonych ofert. Po seminarium odbyła się dyskusja na temat rożnych szczegółów gromadzenia ofert, która następnie przeniosła się do mniej formalnego miejsca. Omawiano szczegóły badania internetowych ofert pracy. Najwięcej doświadczenia z Katedry posiadał pomysłodawca spotkania – Pan dr Maciej Beręsewicz, mający na swoim koncie badania internetowego rynku mieszkaniowego. Na spotkaniu byli również przedstawiciele urzędów statystycznych.

Spotkanie zakończyło się podjęciem współpracy w zakresie badań. Szczególnie cenne dla prowadzonych w Katedrze Ekonomii WSIiZ badań internetowych ofert pracy jest podjęcie wspólnych badań z przedstawicielami innej dziedziny nauki, co czyni prowadzone badania interdyscyplinarnymi.