1 lutego 2019 roku odbędzie się Druga Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filozoficzne podstawy podejmowania decyzji i logiki nieklasyczne. W 140 rocznicę urodzin profesora Jana Łukasiewicza”, organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Uczestnicy konferencji reprezentują następujące instytucje i ośrodki naukowe:

  • Fundacja „Arystoteles” z Krakowa
  • Instytut Filozofii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Zakład Logiki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • The Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
  • Voronezh State University, Russia

Ze strony WSIiZ swoje referaty zaprezentują następujące osoby:

 prof. dr hab. Jan Woleński – „Jan Łukasiewicz and many-valued logic”
 prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas – „On computers and men”
 prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski – „Are we living in post-digital age?”
 dr Andrew Schumann – „On a notion of lose-lose games”
 dr Magdalena Hoły-Łuczaj – „On moral considerability and decision making”
 dr Konrad Szocik – „Racjonalność religii w świetle ewolucyjnym”
 Paulina Wnęk – „Racjonalizm w perspektywie mediów społecznościowych”

Konferencja odbędzie się z okazji 140 rocznicy urodzin prof. Jana Łukasiewicza (ur. 21 grudnia 1878 we Lwowie, współczesna Ukraina, zm. 13 lutego 1956 w Dublinie, Irlandia), który był słynnym przedstawicielem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z wkładem w logikę filozoficzną, logikę matematyczną i historię logiki. Wykorzystując niektóre idee filozoficzne De Interpretatione Arystotelesa (rozdz. IX), zaproponował pierwszą wersję logiki wielowartościowej (1920).

W ciągu ostatnich dwóch dekad nasz świat społeczny bardzo się zmienił dzięki nowym mediom. Jedną z największych zmian jest komunikacja w sieciach społecznych, która stała się ważną częścią naszego codziennego życia, ale nowe formy komunikacji społecznej są poza tradycyjnymi formami logicznej analizy dyskursu. Uczestników konferencji interesuje dyskusja na temat nieklasycznej logiki podejmowania decyzji i poznania, nowych form komunikacji i podejmowania decyzji, komunikacji w nowych mediach.

Rozszerzone wersje wszystkich zaakceptowanych abstraktów będą rozpatrywane do publikacji w specjalnym wydaniu Studia Humana.

Szczegółowe informacje o konferencji