W dniach 6-7 grudnia 2019 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Finansjalizacja i społeczeństwo”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z ponad 50 różnych ośrodków akademickich z 11 krajów.

Konferencja zorganizowana została przez Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Katedrę Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym Komitetu Programowego był prof. dr hab. Krzysztof Opolski.
W tym roku tematem konferencji była „Finansjalizacja i społeczeństwo”. W ciągu dwóch dni dyskutowano o problemie finansjalizacji w odniesieniu do kwestii społecznych. Zaprezentowane referaty dotyczyły wpływu finansjalizacji na gospodarkę, przedsiębiorstwa i jednostki indywidualne. Dyskutowano o zmianach zachodzących na rynkach finansowych i regulacjach wprowadzanych w tym zakresie.
Misją konferencji jest integracja różnych punktów widzenia i środowisk naukowych, zajmujących się problematyką finansjalizacji. Zależy nam na stworzeniu pola do dyskusji interdyscyplinarnej, dlatego też konferencja skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych, jak i humanistycznych. – mówi dr Agata Gemzik-Salwach, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji.