W świecie edukacji, biznesu, czy polityki często bywa tak, że obiecuje się jedno, a czyni drugie. Czy takie praktyki stosuje również WSIiZ? Opublikowane właśnie badania „Europejski Barometr Studencki” oraz „Raport o rynku pracy i zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia” potwierdzają, że jest to Uczelnia rzetelnie wypełniająca swoje obietnice i dobrze przygotowująca ich do pracy.

Zacznijmy od tego pierwszego raportu. Europejski Barometr Studencki to badanie realizowane przez niemiecki Trendence Institut, w którym wzięło udział 775 instytucji z 22 krajów europejskich oraz ponad 195 000 studentów. Studenci zostali zapytani m.in. o opinie na temat uczelni, do której uczęszczają.

W tej części badania wzięło udział 67 488 studentów z UE, w tym 2829 studentów z Polski. Spośród nich studenci WSIiZ stanowili 15%.

Na pytanie o najistotniejsze czynniki wyboru uczelni, blisko 59% studentów WSIiZ wymieniło reputację uczelni oraz zaplecze IT. Niewiele mniej, bo ponad 52% wskazało na poziom nauczania, a 51% postawiło na międzynarodowość uczelni. Zaplecze dydaktyczne uczelni było ważne dla ponad 48% studentów WSIiZ. To oczekiwania. Czy rzeszowska Uczelnia im sprostała? Spośród przebadanych studentów, a więc grupy bardzo wymagającej, głosy na „TAK” rozłożyły się następująco:

• Zaplecze IT – 94,9%
• Zaplecze dydaktyczne – 90,4%
• Międzynarodowość – 89,2%
• Reputacja uczelni – 83,8%
• Poziom nauczania – 75%

Końcowa satysfakcja studentów WSIiZ z wyboru tej Uczelni plasuje się wyżej niż średnia krajowa.
Jak widać, zadowolenie studentów w stosunku do oczekiwań, należy uznać za nadzwyczaj dobre. Wynik tych badań jest dla Uczelni niezmiernie ważny, bo oceniana jest przez tych, dla których istnieje i dla których stara się być najlepsza. Ale to nie koniec dobrych wiadomości.

Ponad 74 proc. studentów WSIiZ wskazuje, iż Uczelnia uczy ich umiejętności niezbędnych na rynku pracy (15,3 proc. nie ma zdania na ten temat).

Drugim ze wspomnianych raportów jest Raport o rynku pracy i zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia to badanie przeprowadzone przez Test Advisory Group Human Resources, a opublikowane podczas konferencji w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przebadano średnie i duże firmy z Podkarpacia.

– W ocenie jakościowej pojawiły się głosy dotyczące odczuwalnie niższej jakości kształcenia przez uczelnie prywatne, w porównaniu do uczelni państwowych. Należy jednak zaznaczyć, iż jako wyjątek od tej reguły, podawano Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, której absolwentów uznawano w przeważającej mierze za dobrze przygotowanych do pracy po stronie prywatnych pracodawców – wyjaśnia Agnieszka Kloc z Biura Karier WSIiZ.

Wyniki tych dwóch niezależnych badań potwierdzają, że WSIiZ to Uczelnia, która zasługuje na miejsca w czołówce najlepszych w kraju. Kształci dobrze, nowocześnie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb pracodawców. Nie dziwi więc fakt, iż studenci tej Uczelni są zadowoleni ze swego wyboru – co w kraju należy do rzadkości.