Jeśli szukasz takiej możliwości – to już ją znalazłeś. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uruchamia właśnie, w ramach kierunku Socjologia, odrębną ścieżkę kształcenia pod nazwą „Pracownik socjalny”.

Na zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej spoczywa ustawowy obowiązek ukończenia do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego. Do tego czasu uprawnienia takiego pracownika można zdobyć studiując nie tylko na kierunku „Praca socjalna” (którego na Podkarpaciu żadna uczelnia jeszcze nie prowadzi), ale też na innym (np. na pedagogice, psychologii czy socjologii). Warunkiem jest realizacja łącznie 330 godzin zajęć z 15 przedmiotów specjalnościowych wskazanych przez ministra pracy i polityki społecznej.

Taką możliwość otwiera właśnie przed kandydatami na studia rzeszowska WSIiZ. – W ramach studiów socjologicznych uruchamiamy odrębną ścieżkę specjalnościową pod nazwą „Pracownik socjalny” – mówi dr Maciej Ulita, rzecznik WSIiZ. – Osoby zainteresowane tą ścieżką dokonują jej wyboru już na etapie rekrutacji na studia.

Równocześnie z przedmiotami specjalistycznymi studenci będą realizować przedmioty przewidziane standardami programowymi dla kierunku Socjologia. Pozwoli im to uzyskać tytuł licencjata i, przy okazji, drugi zawód – socjologa.
– Socjologowie to ludzie, którzy odnajdują się w wielu profesjach wymagających pracy z ludźmi, analizowania procesów społecznych oraz formułowania i przekazywania różnorakich komunikatów. Np. wielu dziennikarzy to z wykształcenia socjologowie – mówi dr Małgorzata Lorenc-Szpila, dziekan socjologicznego Wydziału Zamiejscowego WSIiZ w Tyczynie.
Dla absolwentów licencjackich studiów socjologicznych, którym marzy się praca w szeroko rozumianych mediach, WSIiZ ma dodatkową ofertę: studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.