We współpracy z firmami WSIiZ uruchamia dwie nowe specjalności na studiach I stopnia: e-administracja i gospodarka oraz bezpieczeństwo i obronność państwa. Czesne na tych studiach będzie o ponad 30% niższe!

E-administracja i gospodarka to nowa specjalność WSIiZ na kierunku administracja. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uczelnia wprowadza bezpieczeństwo i obronność państwa.

Dzięki współpracy WSIiZ z sektorem biznesu, jedna rata czesnego na odrębnych ścieżkach kształcenia będzie wynosić na studiach niestacjonarnych 270zł, a na studiach stacjonarnych 310zł. Limit miejsc wynosi po 100 osób na każdą specjalność i formę studiów (stacjonarne i niestacjonarne).

Firmy współpracujące z WSIiZ dofinansują kształcenie specjalistów od e-administracji i bezpieczeństwa przede wszystkim dlatego, iż takich fachowców pilnie potrzebuje rynek pracy. Najlepszym studentom zaoferują zatrudnienie. Dla młodych ludzi to duża podpowiedź, jakie studia i zawód wybrać.

E-administracja i gospodarka
– 2,17 mld euro przyznano Polsce na cyfrowy rozwój polskiej administracji publicznej w latach 2014-2020. Zmiany mają umożliwić wygodne i szybkie załatwianie spraw urzędowych. Dodatkowo, na wzmocnienie m.in. e-administracji na terenie Podkarpacia wydanych zostanie ze środków unijnych 77 mln euro w ramach regionalnego programu Cyfrowe Podkarpacie – podkreśla dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, Prodziekan ds. kierunku Administracja. Mając świadomość tak dużej dotacji, będziemy kształcić specjalistów, którzy będą w stanie sprostać nowym wymogom technologicznym, wykorzystywanym w gospodarce i administracji publicznej. Oznacza to, że absolwenci specjalności zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do pracy w e-urzędzie i e-firmie.

Absolwenci „e-administracji i gospodarki” znajdą zatrudnienie w instytucjach i organach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej (w organach wykonawczych oraz stanowiących i kontrolnych gmin, powiatów i województw). Mogą też liczyć na pracę w podmiotach gospodarczych inwestujących w pracowników znających zasady funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii.

Studia na kierunku Administracja w WSIiZ poleca m.in. dwutygodnik Cogito. Wymienia on rzeszowską WSIiZ wśród sześciu uczelni w Polsce, które "świetnie przygotowują do pracy w administracji".

Poznaj pełną ofertę odrębnej ścieżki kształcenia – E-administracja i gospodarka

Bezpieczeństwo i obronność państwa
– Bezpieczeństwo i obronność państwa” to edukacyjna odpowiedź na wzrost współczesnych lokalnych i globalnych zagrożeń politycznych, gospodarczych i militarnych. Daje możliwość zdobycia potrzebnych obecnie kwalifikacji pozwalających pracować w zawodach wiążących się z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny. To oferta dla tych, którzy chcą lepiej orientować się w przyczynach niestabilności dzisiejszego świata i umieć działać w takich okolicznościach – wyjaśnia dr Leszek Baran, Prodziekan ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zgodnie z najnowszą tzw. Cyber-doktryną Bezpieczeństwa Narodowego studenci zdobędą kompetencje informatyczne. Na studiach zapoznają się nie tylko ze sposobami bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, serwisów internetowych, poczty elektronicznej czy komunikatorów głosowych, ale również z metodami pozyskiwania za ich pomocą cennych informacji o interesujących osobach i organizacjach. Dowiedzą się, jak być anonimowym w sieci, jednocześnie łamiąc anonimowość tych, którzy naruszają w Internecie prawo. W laboratoriach WSIiZ poznają narzędzia pozwalające śledzić działania przestępcze w sieci, określać ich autorów, a także im przeciwdziałać.

Studenci tej specjalności poznają tajniki sztuk walki, zdobędą też umiejętności strzeleckie w nowoczesnej strzelnicy elektronicznej umożliwiającej strzelanie tzw. „sytuacyjne” w środowisku 3D, pod okiem instruktorów.

Poznaj pełną ofertę odrębnej ścieżki kształcenia – Bezpieczeństwo i obronność państwa

Podania na obie specjalności, podobnie jak na pozostałe kierunki WSIiZ można składać do 31 lipca 2015 roku.