1 lutego 2016 roku prof. Piotr Kłodkowski, Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ oraz rektor Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie poprowadził seminarium w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tematem była „Współczesna dyplomacja w świecie Realpolitik”.Podczas spotkania rozmawiano o wyzwaniach stojących zarówno przed dyplomacją tradycyjną, jak i publiczną u progu XXI w. Krótki wykład wprowadzający wygłosił prof. Piotr Kłodkowski. Następnie dr Anna Siewierska-Chmaj ze WSIiZ w kilku zdaniach opowiedziała o ewolucji dyplomacji, wpływie Internetu na dyplomację publiczną oraz o przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, która prowadzi działania z tego zakresu dwutorowo, w pełni korzystając z nowoczesnych narzędzi technologicznych.

„Realpolitik”

Prof. Piotr Kłodkowski rozpoczął wykład od zarysu politycznego terminu Realpolitik, który to powstał w XIX w. W dalszej części spotkania odnosił się do dyplomatów, którzy oparli swoje działania właśnie o Realpolitik. Przywołano tutaj m.in. postacie Henrego Kissingera oraz Zbigniewa Brzezińskiego. Prelegent często podawał przykłady ze swojej kariery dyplomaty.

Seminarium zakończyły pytania, które dotyczyły „smart power”, radykalizacji prawej strony sceny politycznej w wielu państwach europejskich oraz kryzysu, który dotknął Unię Europejską.

Wydarzenie zorganizował Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Udział wzięli w nim m.in. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym, poszczególnych katedr WSIiZ oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego IBnC. Spotkanie było zainspirowane ukazaniem się najnowszego numeru czasopisma „Kultura i Polityka”, w którym opublikowane zostały teksty pracowników WSIiZ na temat polityki międzynarodowej