Witamy na prowincji we wsi Kielnarowa – przywitał żartem uczestników Narady Dyplomacji Publicznej dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Wizyta w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej była jednym z punktów pobytu dyplomatów w Rzeszowie. Goście byli pod ogromnym wrażeniem kampusu, osiągnięć Uczelni oraz działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

– Patrząc na listę odwiedzających naszą Uczelnię, zadziwia fakt, iż w ofercie kształcenia nie mamy kierunku dyplomacja – żartował dr Andrzej Rozmus Prorektor WSIiZ ds. Nauczania. Do tej pory w naszych murach gościliśmy m.in. Ambasadora Kazachstanu, Ukrainy, Malezji, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych oraz ministra Rafała Trzaskowskiego.

Wystąpienie Rektora prezentujące Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania dotyczyło trzech obszarów: edukacji, nauki oraz oferty dla biznesu. Dr A. Rozmus bardzo wyraźnie podkreślał wysoki wskaźnik internacjonalizacji Uczelni. – Studiuje u nas 1800 studentów z 21 państw świata – mówił. Wrażenie na zebranych osobach wywarły także osiągnięcia naukowe pracowników WSIiZu, kadra składająca się z najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach oraz bogata oferta dla biznesu, która od początku istnienia Uczelni jest kluczowa, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł przychodu.

Kolejnym powodem do dumy są publikacje wydane przez Wydawnictwo WSIiZ w kooperacji z Fundacją Centrum Kopernika. – „Philosophiae naturalis principia mathematica” Isaaca Newtona – najważniejsze w historii nauki dzieło, którym angielski geniusz zapoczątkował gigantyczną rewolucję umysłową oraz „Elementy” Euklidesa. Obie publikacje nie miały do tej pory polskiego przekładu.

Następnie głos zabrał Tomasz Szeratics – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ. Dyrektor wspomniał, iż MSZ ma swoich przedstawicieli nie tylko poza granicami Polski, ale także na jej terytorium. Tymi ośrodkami jest piętnaście regionalnych ośrodków debaty międzynarodowej. Dyrektor podkreślił, iż RODM Rzeszów jest jednym z najprężniej działających punktów w kraju.

Po tym wprowadzeniu na scenę weszli Dominik Łazarz – dyrektor wspomnianego RODMu oraz jego zastępczyni Ewa Nowak – Koprowicz. Po krótkim wstępie dotyczącym historii ośrodka (wcześniej Regionalne Centrum Informacji Europejskiej) zaprezentowano imponującą działalność jednostki. Od współpracy z ośrodkami edukacyjnymi, kulturalnymi, regionalnymi mediami, politykami, aż po współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wymieniono również wydarzenia, które do tej pory udało się zorganizować: debatę podkarpackich „jedynek” w wyborach do Parlamentu Europejskiego, spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem z okazji 25-lecie przemian demokratycznych w Polsce, wizytę Andrija Deszczycy – ambasadora Ukrainy w Polsce oraz spotkanie współorganizowane z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, dotyczące nowej perspektywy finansowej. W roku 2014 ośrodkowi udało się zorganizować prawie 500 wydarzeń, dzięki czemu znalazł się na pierwszym miejscu w kraju.

Miasto zostało wybrane jako gospodarz narady nieprzypadkowo. – Rzeszów i Podkarpacie to symbol tego, co udało nam się zrobić przez ostatnie 25 lat, symbol naszego sukcesu – zaznaczył minister Grzegorz Schetyna na uroczystej inauguracji narady dwa dni wcześniej. Cieszę się, że właśnie tutaj odbywa się narada dyplomacji publicznej, a jej uczestnicy będą mieli okazję poznać bliżej miasto i region – dodał szef polskiej dyplomacji.

Narada Dyplomacji Publicznej to spotkanie dyrektorów Instytutów Polskich oraz pozostałych przedstawicieli polskiej dyplomacji publicznej i kulturalnej. W Rzeszowie rozmawiano nad kierunkami promocji Polski na lata 2016 – 2020 oraz priorytetami działalności na nadchodzący rok. Rozmowy dotyczą także realizacji mechanizmów wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego oraz przygotowań do Expo 2022 w Łodzi. Uczestnicy narady mają także możliwość wymiany dobrych praktyk oraz zapoznaniem się z najciekawszymi projektami realizowanymi przez Instytuty Polskie oraz ambasady i konsulaty.

W tegorocznej naradzie udział wzięło ponad 80 polskich dyplomatów, oprócz dyrektorów Instytutów Polskich m.in. z Berlina, Brukseli, Londynu, Nowego Jorku, Paryża, Pragi, Tel Awiwu, Tokio, Pekinu, w Rzeszowie gościli pracownicy ambasad i konsulatów z Ankary, Helsinek, Kopenhagi, Lwowa, Moskwy, Ottawy, Stambułu, Teheranu i Waszyngtonu.

Narada co roku odbywa się w innym mieście, dzięki temu wybrane regiony prezentują swój potencjał, zarówno kulturalny, jak i gospodarczy.

Zobacz zdjęcia z wizyty dyplomatów WSIiZ