5 maja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się DYSKUSJA PANELOWA: NAUKA I RELIGIA – PRZESTRZEŃ DIALOGU, zamykająca cykl 7 wykładów monograficznych realizowanych w ramach umowy o współpracy zawartej pomiędzy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie a WSIiZ. Prelegenci swoją uwagę skupili na osobie Błogosławionego Jana Pawła II i ewolucji Jego poglądów na temat relacji nauki i wiary.

"Nauka może oczyścić religię z błędów i przesądów. Religia może oczyścić naukę z idolatrii i fałszywych absolutów"- zacytował słowa ojca świętego ks. dr Wojciech Grygiel, dowodząc tym samym iż papież był zwolennikiem dialogu nauki i wiary. Uważał, że potrzebują siebie nawzajem, gdyż obie te dziedziny stawiają sobie za cel dążenie do prawdy. Co więcej, jak dowiedli prelegenci: Kościół zawsze staje w obronie rozumu i nauki oraz wspiera postęp w służbie ludzkości.

Podsumowując dotychczasowe intelektualne dociekania udało się również podać wiele przyczyn, które miały wpływ na dotychczasowy rozłam w poglądach teologów i naukowców. Konflikty rodziło na przykład dosłowne interpretowanie Biblii i neopozytywistyczne podejście odrzucające wiarę, której nie można zbadać i uzasadnić empirycznie.

Dyskusja pozwoliła odpowiedzieć na wiele pytań, na polu których nauka i wiara dotychczas ścierały się ze sobą. Ponadto przypomniała nam jak wybitnym i wszechstronnym człowiekiem był Jan Paweł II, który umiał pogodzić w swoim przekazie trudne relacje obu tych dziedzin, zachęcając tym samym teologów i naukowców do dalszych dociekań i współpracy.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

  • ks. dr Wojciech Grygiel,
  • S.dr Teresa Obolevich,
  • ks. dr Włodzimierz Skoczny,
  • ks. dr Zbigniew Liana.

Tekst: Marita Marzec
Zdjęcia: Adam Janusz