Wskazanie uwarunkowań branżowych, ekonomicznych, społecznych, regionalnych i ponadregionalnych oraz nakreślenie kierunków rozwoju Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego – to główne cele konferencji, która odbyła się 20 września 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Ideą Klastra jest stworzenie i rozwój sieci trwałej współpracy przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej na Podkarpaciu oraz stworzenie i wypromowanie wysokiej klasy produktów spożywczych.

Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do współpracy w ramach Klastra mają ambicje, by produkty, które wytwarzają stały się znane i cenione nie tylko na Podkarpaciu, ale też w innych regionach kraju, Europy i świata. Są przekonani, że tym czym możemy się pochwalić na arenie międzynarodowej obok nowoczesnych technologii związanych z lotnictwem, są właśnie produkty tradycyjne i regionalne. Unia Europejska w czasie nowego okresu finansowania na lata 2014-2020 poleciła regionom wskazać obszary działania, które szczególnie należy dofinansować. Na Podkarpaciu jednym z nich będzie właśnie obszar związany z produktami tradycyjnymi i regionalnymi.

Niebagatelną rolę odgrywa w tym procesie WSIiZ, która koordynuje pracą Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego. – Uczelnia staje się centrum klasteringu. Tych klastrów tworzonych jest z naszej inicjatywy kilka. Być może przyjdzie czas na ich integrację, podobnie jak w przypadku Doliny Lotniczej, która ma znaczące dokonania gospodarcze i daje zatrudnienie około 23 tys. osób – mówi dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. rozwoju i współpracy WSIiZ.

Pozostaje mieć nadzieję, że Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy odniesie spory sukces i za kilka lat Podkarpacie w Polsce i Europie znane będzie jako region z jednej strony nowoczesny, a z drugiej wytwarzający wysokiej klasy produkty rolno-spożywcze.

Kalster powstał z inicjatywy WSIiZ i przedsiębiorstw działających w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski „Wzmocnienie Instytucjonalnego Systemu Wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013”, działanie „Wspieranie struktur klastrowych w województwie podkarpackim”.

Media o konferencji:
Radio Rzeszów: 1, 2

Radio ESKA: 1, 2

Onet.pl

Gazeta.pl

Nowiny24.pl

Hej.rzeszow.pl

Rzeszow360.pl

Informacjeprasowe.pl

Ekspertreadzi.tv

Blog.tychy.pl

Rzecznikprasowy.pl

Rzeszow.pl

Rzeszow4u.pl

Resinet.pl

Gospodarkapodkarpacka.pl

Gospodarkapodkarpacka.pl

platforma10.instytut.com.pl