Czterech studentów elitarnych studiów Aviation Management w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może sprawić, że niekwestionowany potencjał Portu Lotniczego „Rzeszów Jasionka” będzie w pełni wykorzystywany. Ich pomysł został nagrodzony w konkursie „Master od Innovation”.

– Nasz projekt skupia się na badaniu istniejącej infrastruktury lotniska. Jedną z najistotniejszych części było wyznaczenie tak zwanego “obszaru oddziaływania lotniska”. W skrócie, polega to na określeniu z których obszarów lotnisko przyciąga potencjalnych pasażerów oraz jak duża jest ich liczba. Przy tej analizie uwzględnia się całą gamę różnych czynników, m. in.: czas podróży do lotniska z użyciem różnych środków transportu, ilość połączeń, ceny biletów, jakość infrastruktury prowadzących bezpośrednio na lotnisko – wylicza Tomasz Migacz, student Aviation Management WSIiZ.

Studenci w swojej pracy wzięli pod uwagę także czynniki socjo-ekonomiczne, takie jak wiek, wykształcenie, poziom życia osób mieszkających w pobliżu rzeszowskiego lotniska, dane statystyczne obrazujące migrację mieszkańców z Podkarpacia.

– Na podstawie wyników analiz określiliśmy, co naszym zdaniem można usprawnić, aby lotnisko w pełni wykorzystywało swój niekwestionowany potencjał i nowoczesną infrastrukturę, która absolutnie nie ustępuje standardom europejskich lotnisk o podobnych rozmiarach – dodaje Tomasz Migacz.

Studenci dokładnie określili, jaką ofertę skierować do konkretnych grup docelowych, by była ona atrakcyjna.

– Poprawne wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań może przyczynić się m.in. poprawienia wyników finansowych lotniska – mówi Michał Nędza, jeden z jurorów konkursu „Master of Innovation”, w którym pomysł studentów WSIiZ został nagrodzony.

– Studenci zastosowali bardzo praktyczne podejście do postawionego przed nimi zadania. Oprócz dokładnej analizy zasugerowanych przez prowadzących społeczno-ekonomicznych czynników opisujących rynek transportu lotniczego, podjęli ambitną próbę sprawdzenia czy inne istotne w ich opinii czynniki mają wpływ na decyzję pasażerów o wyborze lotniska – dodaje Michał Nędza.

Praca posiada potencjał komercjalizacji. Studenci spotkali się z dyrektorem ds. marketingu i rozwoju siatki połączeń Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” i przedstawili otrzymane w ramach projektu rezultaty. Lotnisko poprosiło o poszerzenie wybranych analiz, dotyczące m.in. pracy nad rozbudową siatki połączeń z lotniska.

– Popieramy projekty, które mogą wnieść jakąś dodatkową wartość do naszej pracy, a jednocześnie oparte są na analizach aktualnej sytuacji na rynku lotniczym. To również dobry trening teoretyczny dla wszystkich tych, którzy w przyszłości chcieliby spróbować swoich sił w pracy w branży transportu lotniczego. W miarę możliwości możemy też służyć pomocą i radą, szczególnie że w obecnych warunkach rynkowych bardzo dużo się dzieje i dynamika zmian jest ogromna, zarówno jeśli chodzi o sytuację lotnisk, jak i przewoźników lotniczych – wyjaśnia Łukasz Sikora, Marketing and Route Development Manager z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Wyróżnieni studenci są studentami jedynych w Polsce elitarnych anglojęzycznych studio Aviation Management. Wyższa Szkoła Inforamtyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi je pod patronatem linii lotniczych Lufthansa.

Autor: Szymon Taranda