W tym roku na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie naukę rozpoczęło więcej osób niż w roku ubiegłym. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą Uczelnię.

Tak dobry wynik rekrutacji, to zasługa wieloletnich działań, które zbudowały solidną markę naszej Uczelni. Warto zaznaczyć, że program naszych studiów powstaje w oparciu o konsultacje z partnerami biznesowymi, podmiotami gospodarki publicznej oraz samorządowej. Dzięki czemu nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na coraz trudniejszym rynku pracy.

Większa pula stypendiów

W tym roku WSIiZ zwiększyła pulę stypendiów dla kandydatów na studia do 1000! Po raz pierwszy uczelnia przyznała stypendia od początku studiów nie tylko kandydatom na studia I, ale i II stopnia. Dzięki stypendium od początku studiów, czesne w pierwszym semestrze jest obniżone o 50% a nawet o 100%. Warunkiem utrzymania stypendium w drugim semestrze jest wykazanie się dobrymi wynikami w nauce oraz uczestnictwem w różnych formach aktywności studenckiej. Tym samym studenci przez pierwszy rok kształcą się bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie), a w kolejnych latach mogą korzystać z różnego rodzaju stypendiów naukowych.

W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 ponad 2000 studentów WSIiZ otrzymywało różne stypendia. Blisko 1000 osób studiowało za darmo, natomiast kilkaset pobierało stypendia w wysokości co najmniej połowy czesnego.

Kształcimy praktycznie

Nasze atuty to międzynarodowość, kształcenie praktyczne na kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy, nowoczesna baza dydaktyczna i wysoko wykwalifikowana kadra. Poziom nauczania, infrastruktura i nowoczesne technologie IT wykorzystywane w procesie dydaktycznym należą do najbardziej innowacyjnych i nowatorskich w kraju.

Jesteśmy też bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców, co przekłada się na sukcesy zawodowe naszych absolwentów. W rankingach opartych na opinii pracodawców zajmujemy czołowe lokaty w Polsce. W tegorocznym zestawieniu tygodnika Wprost mamy wysokie 5. miejsce. Nasze Biuro Karier tylko w I półroczu tego roku miało dwa razy więcej ofert pracy, niż w roku ubiegłym.

Cieszy nas fakt, że kandydaci na studia obdarzyli Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie tak dużym zaufaniem. Uczelnia daje wszystkim swoim studentom szereg możliwości rozwoju. Najwięcej jednak zależy od zaangażowania i systematycznej pracy samych studentów.

Naszym głównym celem jest wykształcenie takich absolwentów, z których kompetencji będą zadowoleni pracodawcy. Dlatego na bieżąco rozszerzamy i udoskonalamy proces kształcenia, oparty o praktykę i aktywne metody dydaktyczne. Aktualnie opracowujemy nową ofertę edukacyjną, tak by spełniała oczekiwania kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Szczegóły będą dostępne w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie