Jeśli w dzieciństwie chciałeś być strażakiem, lekarzem lub super bohaterem, aby ratować ludzkie życie, to teraz możesz spełnić swoje marzenia! Już 5-6 oraz 8-9 kwietnia w holu głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku, czyli akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, którą WSIiZ w Rzeszowie, organizuje wspólnie z Fundacją DKMS, pomagając osobom chorym na nowotwory krwi, które potrzebują przeszczepienia. Znalezienie niespokrewnionego Dawcy szpiku jest często jedynym sposobem, aby uratować życie chorej osoby.

Skąd pomysł na organizację akcji i skąd wiemy, że pomoc jest potrzeba? Bierzemy udział w projekcie studenckim Fundacji DKMS pod tytułem HELPERS’ GENERATION!

Na początku roku akademickiego 2016/17 wystartowała ósma edycja tej akcji. Jej celem jest zaangażowanie całego środowiska akademickiego w walkę
z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. To właśnie rejestracja nowych potencjalnych Dawców szpiku jest w tym projekcie najważniejsza. Misją Fundacji DKMS jest bowiem znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Na jesieni nasi koledzy, 75. Studenckich Liderów, zorganizowali akcję na 40 polskich uczelniach wyższych. Na początku grudnia 2016 r. zarejestrowali 6 714 nowych potencjalnych Dawców. Kolejny Wielki Finał planujemy 3-9 kwietnia na 46 uczelniach. Zaczęliśmy przygotowania do akcji od uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Fundację DKMS. Dzięki nim zdobyliśmy wiedzę niezbędną do samodzielnej organizacji Dni Dawcy na naszej uczelni.

Czy wiecie, że rezultatem poprzednich Dni Dawców Szpiku organizowanych na uczelniach jest szansa na życie dana dla 341 osób cierpiących na nowotwory krwi? Aż tylu młodych ludzi, spośród zarejestrowanych przez Studenckich Liderów, stało się do tej pory Dawcami Faktycznymi, czyli oddało komórki macierzyste dla ratowania innych. Równocześnie studenci zarejestrowali 89 014 potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych.

W każdą edycję projektu angażują się niesamowici młodzi ludzie, którzy wiedzą, że mogą realnie pomóc i uratować komuś życie. Mają w sobie niezbadane pokłady energii, entuzjazmu i pozytywnego nastawienia.– mówił Agnieszka Mroczek, Koordynator Projektu HELPERS’ GENERATION z Fundacji DKMS. –To właśnie dzięki tym cechom Liderzy pociągają za sobą ogromną grupę ludzi chętnych do świadomej rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego.

Właśnie dlatego chcemy działać już dziś. Bo może właśnie teraz jest ostatni moment, aby pomóc. Pomóc obcej osobie, która dla kogoś innego może być całym światem. Nigdy też nie widomo czy za jakiś czas ktoś z nas, czy z naszych najbliższych przyjaciół lub krewnych nie będzie potrzebował takiego samego wsparcia. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców szpiku, tym więcej osób możemy uratować!

O Fundacji DKMS:
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta chorującego
na nowotwory krwi i potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS należy do rodziny DKMS, jednej z największych baz Dawców szpiku na świecie, liczącej obecnie ponad 6 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców. DKMS został założony w 1991 r. W Polsce Fundacja DKMS działa od 2008 r. jako niezależna organizacja non-profit i prowadzi głównie działania mające na celu edukację społeczną w zakresie idei dawstwa szpiku oraz rejestrację potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS to największy ośrodek dawców szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 1 055 000 (stan na koniec stycznia 2017) potencjalnych dawców szpiku, spośród których 3 863 (stan na koniec stycznia 2017) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym szansę na życie.

Patronami wydarzenia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są Miasto Rzeszów, Rzeszowski Portal Informacyjny Intro-Media, Samorząd Studencki WSIiZ, Studenckie Koło Naukowe „Rehabilitant”.