9 maja 2013 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała główne podkarpackie obchody Dnia Europejskiego.

W Klubie Akademickim WSIiZ w Rzeszowie odbył się Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Zorganizowano także Podkarpacką Debatę Młodzieży.

W Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Podkarpacia.

– Zjazd SKE nawiązuje do tradycji imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w WSIiZ. Warto podkreślić, że nasza uczelnia już od kilkunastu lat realizuje podobne wydarzenia i jest pionierem w regionie jeżeli chodzi o promowanie idei integracji europejskiej – mówi Dominik Łazarz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, który zajmuje się m.in. prowadzeniem działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z polską polityką zagraniczną oraz członkostwem Polski w UE.

Kluby europejskie z całego Podkarpacia, głównie ze szkół podstawowych i gimnazjów prezentowały swoją aktywność na polu współpracy europejskiej i promocji UE. Dodatkowo, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprezentował dane o funduszach europejskie dla młodzieży, a Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej dla SKE, przedstawił swoją ofertę, m.in.: publikację „Prawa obywatelskie – Moje prawa. Scenariusze warsztatów w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli”.

– Chcieliśmy przekazać uczestnikom naszego spotkania, że Unia Europejska to nie kryzys finansowy, ale przede wszystkim idee, takie jak ochrona jednostki ludzkiej, obrona praw człowieka, praw demokratycznych – powiedział dyrektor Łazarz.

Organizatorem był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy Euroregionalnym Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Przeczytaj także:
W Rzeszowie utworzono Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej