O historii, polityce i przede wszystkim nauce usłyszeli uczestnicy Dnia Fulbrighta w Rzeszowie, który odbył się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Gościem honorowym wydarzenia była Ellen Germain – Konsul Generalna Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Pani Konsul w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślała istotność relacji polsko-amerykańskich oraz przywoływała podobieństwa łączące mieszkańców obu państw. Podkreśliła także jak długą drogę przebyła Polska od czasów poprzedniego ustroju, powołując się na wspomnienia Stephena Mulla (ambasadora USA w Polsce), który jako młody dyplomata w latach 80. w Warszawie był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa. Ostatni fragment wystąpienia dotyczył przyszłości stosunków na linii Warszawa – Waszyngton, które według Amerykanki będą coraz lepsze.

Jako drugi głos zabrał dr Grzegorz Kozłowski, dyrektor Departamentu Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Według niego relacje pomiędzy Polską a Stanami opierają się na trzech filarach: bezpieczeństwie, ekonomii oraz „bezpieczeństwie miękkim”. Filary te są szczególnie ważne w czasach, w których Polska jest głównym sojusznikiem USA na wschodniej flance Europy – mówił przedstawiciel MSZ. W części dotyczącej ekonomii zaznaczył, iż ma nadzieję, że negocjacje w sprawie TTIP zakończą się w ciągu 24 miesięcy. Przyznał, iż sprawami najbardziej drażliwymi w bilateralnych relacjach pozostają kwestie wiz oraz odzyskiwania mienia. „Obywatele Polski jako jedyni mieszkańcy strefy Schengen potrzebują wiz, aby wjechać na terytorium USA. Nasz kraj w dalszym ciągu nie spełnia wymogów związanych z liczbą odrzuconych wniosków” – podkreślił.

Ostatnim mówcą w pierwszym panelu był prof. Dan Oren z Uniwersytetu Yale, stypendysta Fulbrighta, który na miejsce swoich badań wybrał podrzeszowską Werynię. Profesor w niezwykle przystępny sposób opowiedział o wpływie słońca na samopoczucie ludzi. W wystąpieniu nie mogło zabraknąć odwołania do rewolucyjnej teorii Mikołaja Kopernika, którego monumentalne dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” znajduje się właśnie w bibliotece Uniwersytetu Yale.

Drugi panel poprowadziła Aleksandra Pawłowska, obecnie pełniąca obowiązki Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W swoim wystąpieniu zaprezentowała programy, które w swej ofercie ma Komisja, począwszy od stypendiów dla studentów i doktorantów, na programach dla pracowników naukowych kończąc. Ze względów organizacyjnych planowana w programie część warsztatowa została przełożona na kolejne spotkanie, które w całości zostanie poświęcone praktycznym aspektom związanym z funkcjonowaniem w światowej nauce.

Do tej pory ze stypendiów Fulbrighta skorzystało 325 000 osób. Co roku w programach Komisji bierze udział około 80 Polaków.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Organizatorami wydarzenia byli: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ w Rzeszowie. Organizację przedsięwzięcia wsparł również Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ.