Jak zdobyć pracę w służbach mundurowych, takich jak policja czy wojsko? W jaki sposób pomaga w tym ukończenie Administracji lub Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie? Uczestnicy Dnia Kariery ze wspomnianymi kierunkami znają już odpowiedzi na te pytania.

– Celem Dnia Kariery było przybliżenie specyfiki pracy w służbach mundurowych. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. o tym kto może ubiegać się o przyjęcie do służb mundurowych, co należy zrobić aby zostać przyjętym oraz jakie są etapy postępowania kwalifikacyjnego – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier WSIiZ, które zorganizowało Dzień Kariery z kierunkami Administracja oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie. O możliwościach pracy w policji opowiadała Pani Iwona Jakubowska z Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie, a wystąpienie miało tytuł „I Ty możesz zostać policjantem”. Tuż po niej głos zabrał mjr Tadeusz Homa z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, a to wystąpienie nosiło tytuł „Kariera w służbach mundurowych”.

Podczas Dnia Kariery wielokrotnie podkreślano, jak dużą wartość w ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych mają studia na Administracji lub Bezpieczeństwie wewnętrznym. Więcej o zaletach kierunków i ważnych w tym procesie laboratoriach można przeczytać w serwisie przygotowanym dla kandydatów na studia:

Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne

ZOBACZ ZDJĘCIA NA FACEBOOKU

ZOBACZ FILM

Dzień Kariery odbył się 22 maja 2012 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.