16 grudnia 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się Dzień Kariery z kierunkiem Turystyka i rekreacja.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w jednym z największych rzeszowskich hoteli? Wszyscy, którzy byli na Dniu Kariery z kierunkiem Turystyka i rekreacja już wiedzą.

Gośćmi tego wydarzenia byli przedstawiciele Grand Hotelu w Rzeszowie: Dominik Chrapek, kierownik gastronomii oraz Barbara Jaskółka – kierownik działu kadr.

– W pierwszej części spotkania kierownik gastronomii przybliżył zebranym charakterystykę hotelu. Opowiadał o specyfice pracy w hotelu Grand, profilu klienta korzystającego z usług sieci, zasadach i kulturze organizacyjnej hotelu Grand w Rzeszowie, nowych trendach w gastronomii, zasadach organizacji imprez i zasadach rezerwacji noclegów. W drugiej części głos zabrała kierownik działu kadr, która opowiedziała o współpracy w naszą Uczelnią – wyjaśnia Barbara Leśniak, Kierownik Biura Karier, które zorganizowało spotkanie.

Już podczas spotkania kilku studentów Turystyka i rekreacja złożyło aplikacje bezpośrednio u Pani Kierownik Działu Kadr.

– Dni Kariery to spotkania panelowe z pracodawcami, które są organizowane dla studentów konkretnego kierunku studiów. Mają one na celu zapoznać studentów z realiami kariery zawodowej w danej branży, ze ścieżkami kariery oraz z możliwymi zagrożeniami, które czekają na absolwentów lub studentów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy – tłumaczy Barbara Leśniak.

– Tegoroczne spotkanie było dobrą okazją do tego, aby dowiedzieć się, jakie są perspektywy rozwoju kariery w branży turystycznej i rekreacyjnej – wyjaśnia Maryla Rarus z Biura Karier.