7 lipca 2011 roku odbył się Dzień Otwarty Akademii 50+. Liczba obecnych przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

– Zachwycona jestem Waszą Uczelnią, szczególnie Kampusem w Kielnarowej. Będę tu z pewnością zaglądać częściej w celach rekreacyjnych – powiedziała jedna z uczestniczek dnia otwartego.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16:00 od przedstawienia oferty Akademii 50+. Uczestnicy dowiedzieli się o tym, jakie możliwości stoją przed przyszłymi studentami Akademii.

Główne cele Akademii 50+ to:

  • Kształtowanie aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej osób powyżej 50 r.ż.
  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności;
  • Pobudzenie pracy twórczej i środowiskowej;
  • Rozwijanie dialogu międzypokoleniowego;
  • Działanie na rzecz środowiska lokalnego;
  • Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, wolontariat.

Podczas dnia otwartego, zgromadzeni zwiedzili Centrum Reh-Mediq w Kampusie WSIiZ w Tyczynie, a w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, oprócz zwiedzenia obiektu, wysłuchali wykładu dr Heleny Bartyzel-Lechforowicz, zatytułowanego „Jak zachować młodość po 50. czyli rehabilitacja w tworzeniu jakości życia osób starszych”.

Podczas dnia otwartego nasi goście dowiedzieli się, jak będą wyglądać zajęcia w Akademii. Te będą odbywać się raz w tygodniu, po popołudniu, w siedzibie WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Tematyka wykładów będzie bardzo różnorodna. Problemy współczesnego świata i Polski, ciekawe miejsca w regionie, kraju i na świecie, obyczaje, religie, historia i współczesność: literatura, plastyka, muzyka to tylko niektóre z propozycji wykładów.

– Uczestnicy Akademii 50+ zdobędą też wiedzę z zakresu zdrowia i medycyny – np. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, kosmetologii a także informatyki, administracji państwowej, finansów i biologii (np. genetyka). Tematyka wykładów będzie bliska problemom i potrzebom starszych osób. Będziemy się też starać, by w sposób jak najbardziej przystępny i interesujący poszerzali swoją wiedzę z różnych dziedzin. W miarę możliwości, poszerzymy ofertę tematyczną o zagadnienia interesujące słuchaczy – mówi dr Zbigniew Kozdronkiewicz z Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ, organizator Akademii 50+.

Dodatkową atrakcją Akademii 50+ będą sekcje zainteresowań prowadzone w mniejszych grupach.

– Planujemy np. zajęcia z projektowania ogrodów i zajęcia artystyczne (fotograficzne, o ciekawej książce, dla melomanów itp.), a także lektoraty językowe na różnych poziomach. Będą też sekcje komputerowe z podstaw obsługi komputera – Word dla seniora, komputer dla średniozaawansowanych oraz gry towarzyskie np. brydż, szachy – zachęca dr Kozdronkiewicz.

Uczelnia zadbała również o zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczestników Akademii 50+. W planie są spotkania integracyjne w malowniczo położonym Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, wycieczki krajoznawcze, gimnastyka i rehabilitacja, a nawet zajęcia Nordic Walking. Słuchacze będą mogli korzystać z usług Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ w Tyczynie w promocyjnych cenach.

– Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc w kształtowaniu aktywności umysłowej, emocjonalnej i fizycznej osób starszych i w średnim wieku. Dzięki zajęciom będą mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Chcemy zachęcić słuchaczy do pracy twórczej i środowiskowej, a także działań na rzecz środowiska lokalnego i współdziałania z organizacjami pozarządowymi, w formie wolontariatu – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Każda osoba otrzyma legitymację Słuchacza Akademii (umożliwiającą np. korzystanie z zasobów biblioteki i czytelni WSIiZ). Uczestnicy będą mieć dostęp do Wirtualnej Uczelni – będą mogli przez Internet sprawdzić plan zajęć, śledzić aktualne informacje, pobrać prezentacje wykładów, a nawet brać udział w internetowych dyskusjach z innymi słuchaczami i wykładowcami za pośrednictwem Akademickiego Forum Dyskusyjnego.

Zdjęcia: Adam Janusz