Klub Akademicki IQ (WSIiZ) w ramach cyklu 18:18 SPOTKANIE ZE SZTUKĄ zaprasza na wernisaż wystawy "Dzin & dobra grafika” prezentującej prace studentów i kadry dydaktycznej z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych [prowadzący: Piotr Woroniec Jr – Marek Olszyński] oraz Pracowni grafiki warsztatowej nr II – druku płaskiego i litografii Wydziału Sztuki UR [prowadzący: Kamila Bednarska – Marek Olszyński – Magdalenia Uchman].

Otwarcie wystawy połączone będzie z oficjalną premierą filmu dokumentującego historię i okoliczności powstania pracowni grafiki nr II autorstwa Dariusza Michny – studenta tej pracowni.

17 grudnia 2014 (środa), g. 18:18
KLUB AKADEMICKI IQ, ul. Sucharskiego 2, budynek główny WSIiZ
WSTĘP WOLNY

Program realizowany w Pracowni ma odzwierciedlać interdyscyplinarny charakter sztuki nowoczesnej. Wychodząc w naszych zadaniach od najbardziej tradycyjnych i „klasycznych” technik artystycznej wypowiedzi (na przykład z zakresu grafiki, malarstwa lub rysunku), studenci mają również możliwość korzystania z technik zapisu cyfrowego oraz z zapisu fotograficznego i wideo. Akceptowane są także działania twórcze studentów wykorzystujące wybrane przedmioty (obiekty), lub też wybraną przestrzeń (instalacje). Program tej pracowni ma więc – tak potrzebną i sprawdzoną w twórczym procesie – formułę otwartą, a interpretacja danego zadania w znacznym stopniu zależy od kreatywności i zaangażowania studenta oraz jego bieżących preferencji i możliwości warsztatowych.