8 lutego 2011 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyła się konferencja „E-learning wyzwaniem dla szkół”. Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i stanowiła inaugurację cyklu szkoleń specjalistycznych przygotowanych dla nauczycieli i dyrektorów.

Konferencja z pewnością stała się okazją do wypracowania wspólnych działań skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Celem nadrzędnym konferencji było zaprezentowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym na przykładzie dwóch najpopularniejszych platform e-learningowych. Podczas spotkania zostały zaprezentowane platformy Moodle i Blackboard. Specjaliści z WSIiZ przedstawili wzorcowe kursy e-learningowe oraz omówili funkcjonalności obu platform w zakresie współczesnego zarządzania procesem dydaktycznym.

Uczestnicy mogli także podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi e-learningu, podyskutować o wadach i zaletach zaprezentowanych rozwiązań oraz możliwości wdrożenia prezentowanych platform w szkołach. Dodatkowo przedstawione zostały narzędzia mogące wspomóc zarządzanie szkołą.